Siirry sisältöön

Laurea-ammattikorkeakoulu sai erinomaisen arvion avoimuuden toimintakulttuurin arvioinnissa

OKM arvioi Laurean avoimuuden toimintakulttuurin arviointiasteikon ylimmälle tasolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on selvittänyt arvioinnissaan korkeakoulujen tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä.

Viimeisimmän arvioinnin tulokset julkaistiin tammikuussa 2020 ja Laurea menestyi arvioinnissa erinomaisesti. Laurean avoimuus arvioitiin viisiportaisella asteikolla ylimmälle tasolle viisi. Ylimmällä portaikolla on 7 ammattikorkeakoulua ja 9 yliopistoa.

OKM on arvioinut korkeakoulujen avoimuutta kolmesti. Edellisessä vuoden 2016 arvioinnissa vain yksi yliopisto arvioitiin viitosportaalle, joten suomalaisen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden kehittyminen on ollut merkittävää.

OKM arvioi avoimuuden kypsyystason tarkastelussa korkeakoulun strategisia päämääriä avoimuuden kehittämiseksi, poliittisia ja laadullisia linjauksia, käytännön ohjeistuksia, palvelutoimintaa ja henkilöstön osaamisen tukemista sekä organisaation avoimuuden toteutumisen systemaattista seurantaa, arviointia ja kehittämistoimia.

Aiempaan vuoden 2016 arviointiin verrattuna Laurea on noussut kaksi porrasta ylöspäin ja tarkemmassa pisteytyksessä nousua oli 32 pistettä. Pistemäärissä mitaten Laurea on arvioitu neljänneksi avoimimmaksi ammattikorkeakouluksi jääden vain pisteen päähän jaetusta toisesta sijasta.

- Laurea menestyi erityisesti strategisessa osa-alueessa, mikä ennakoi ja viitoittaa menestystä tulevaisuudessakin, kuvailee Laurean tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta vastaava vararehtori Mari Vuolteenaho.

- Laurean uudistetut arvot - avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus - sekä kesällä 2019 julkistettu strategia 2030 luovat erinomaisen perustan vastata tulevien vuosien työelämän vaatimuksiin ja osaamistarpeisiin.

Korkeakoulujen avoimuuden arviointi on osa kansainvälistä kehitystä, jonka tavoitteena on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen vastuullisuuden, yhdessä kehittämisen ja vaikuttavuuden kasvattaminen kansalaisten hyvinvoinnin ja työelämän menestymisen edistämiseksi. Suomi on kansainvälisesti mitaten avoimuuden toteutumisessa kärkipäässä, ja OKM:n nyt toteuttaman arvioinnin mukaan Laurea sen kärkijoukoissa.

OKM:n tiedote: Tutkimusorganisaatiot toimivat aiempaa avoimemmin

OKM:n arviointi Atlas of Open Science and Research in Finland