Siirry sisältöön

Konsulttiyritys Osaango Oy avainkumppaniksi

Osaango Oy:n kanssa on alettu rakentaa yhteistä datatalouteen liittyvää kurssia.

Kuvituskuva.

Laurea on sopinut avainkumppanuudesta konsulttiyritys Osaango Oy:n kanssa. Osaango erikoistuu API- ja datatalouteen, älykkäisiin teknologioihin ja niihin liittyvään liiketoimintaan ja tekniikkaan. Avainkumppanuus onkin käynnistynyt yhteisen datatalouskurssin suunnitelulla. Osaango tuottaa koulutuksia, konsultointia ja tapahtumia ja toimii yhdessä laajan kansainvälisen sekä paikallisen verkoston kanssa.

- Päivittäin haastamme organisaatioita, yrityksiä ja korkeakouluja siihen, että ”entä jos?”, kertoo perustaja Marjukka Niinioja yrityksestä.
-    Yksi syy avainkumppanuuteen Laurean kanssa on se, että olemme tehneet pitkään korkeakoulujen kanssa yhteistyötä ja rakentaneet API-talouteen ja dataan liittyviä verkkokursseja ja koulutusohjelmia.

API-talous viittaa ohjelmointirajapintoihin (Application Programming Interface). Kyseessä on verrattain uusi ja nopeasti kehittyvä ala, ja siksi Osaango haluaakin kuroa umpeen välimatkaa yritysten tarpeiden ja alan koulutuksen välillä. Marjukka Niinioja uskoo, että korkeakouluyhteistyöllä saadaan alan viimeisimmät kehityssuunnat opiskelijoiden ulottuville. Kun opiskelijat menevät työelämään, he ymmärtävät yritysten ajankohtaiset tarpeet.

- Yhdistämme käytännön osaamista tutkimukseen, jotta saamme mahdollisimman tuoretta oppimista korkeakoulun tarjontaan, Niinoja kertoo.
-     Laureassa on suhtauduttu tähän myönteisesti. Erityisesti Laureassa mietitään sitä, miten yritysten kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja saada opetukseen ajankohtaisuutta, hän kehuu.

Avainkumppanuuden myötä Osaango ja Laurea ovat rakentamassa yhdessä Introduction to Data Economy -kurssia. Kurssilla keskitytään siihen, miten dataa voidaan hyödyntää ja tuotteistaa yrityksissä.

- Yhteistyön tavoitteena on laajentaa osaamista datan hyödyntämisessä. Samalla voimme oppia molemmin puolin toisiltamme.

Idea avainkumppanuuteen syntyi Marjukka Niiniojan omista YAMK-opinnoista Laureassa. Opintojen aikana Osaangolla ja Laurealla on ollut pienempiä yhteistöitä, joista ajatus yhteisistä kursseista ja avainkumppanuudesta lähti. Niinioja näkee avainkumppanuudessa mahdollisuuksia monialaiselle yhteistyölle, ja Osaangolla on kiinnostusta kurssien lisäksi myös opiskelijaprojekteihin, esimerkiksi oikeusmuotoilun saralla.

- Muutamia muitakin keskusteluja on käyty. Katsotaan, mitä kaikkea toteutuu ja millä aikataululla. Ensin laitetaan panokset ensimmäiseen yhteiseen kurssiin.

Lue lisää Laurean avainkumppanuusmallista.

Lisätietoja: