Siirry sisältöön

Kiinnostaako organisaatioiden strateginen uudistaminen? Uutta ohjelmaa suunnitellut Hanna-Kaisa Ellonen kertoo koulutusohjelman sisällöistä

Strateginen johtaminen on jatkuvaa päätöksentekoa erilaisilla aikajänteillä, korostaa Yamk-koulutusvastaava Hanna-Kaisa Ellonen

Kevään yhteishaussa on tarjolla uusi YAMK-koulutus strategisesta johtamisesta.  

- Strategisen johtamisen YAMK-ohjelman suunnittelu sai alkunsa, kun Laureassa huomattiin tarve yleisemmälle, strategisen johtamisen tematiikkaan liittyvälle koulutusohjelmalle. Myös kysyntää suomenkielellä toteutettavalle, verkkopedagogiikan ehdoilla suunnitellulle ja toteutetulle koulutusohjelmalle oli olemassa, koulutuksesta vastaava yliopettaja Hanna-Kaisa Ellonen kertoo. 

Tämän ajatuksen pohjalta Ellonen teki laajan taustatyön yamk-koulutustarjonnasta Suomessa ja koulutusohjelman sisällöt alkoivat muotoutua.  

- Koulutuksen lähtökohtana on tarjota laaja-alaista ja ajankohtaista tietoa modernista strategiatutkimuksesta, sen sijaan että siinä keskityttäisiin pelkkään strategiaprosessiin. Koulutusohjelma myös täydentää Laurean olemassa olevaa koulutusvalikoimaa ja antaa opiskelijoille lisää mahdollisuuksia yksilöllisiä opintopolkuihin. 

Koulutuksessa tuodaan esiin erilaisia näkemyksiä siitä, miten strategiaa voidaan lähestyä ja mitä strategia voi tarkoittaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuus tarjoaa erilaisia työkaluja, joilla tätä prosessia viedään käytäntöön ja johdetaan yhteisöllisin menetelmin. On tärkeää myös huomioida toimintaympäristön juridiset, eettiset ja kestävyyteen liittyvät odotukset.  

- Strategia on muutakin kuin pelkkä dokumentti, ja strateginen johtaminen on jatkuvaa päätöksentekoa, erilaisilla aikajänteillä. Toisaalta, on tärkeä muistaa, että strategiaa luodaan ja toteutetaan aina ihmisten kautta.  Ellonen painottaa.  

Tavoitteena on kerryttää osallistujien ymmärrystä alati muuttuvasta toimintaympäristöstä, ja ymmärtää sen vaikutusta strategisten valintojen tekemiseen ja käytännön läpivientiin.  Koulutus tarjoaa tärkeitä työkaluja ja keinoja oman asiantuntijuuden syventämiseen erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimiville. Ellonen painottaa, että reflektio on yksi keskeisimmistä pedagogisista valinnoista, joilla tätä prosessia tuetaan.  

Koulutus soveltuu erityisen hyvin työelämässä toimiville asiantuntijoille, joilla on esihenkilökokemusta ja jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden strategisesta uudistamisesta. 

Opinnot suoritetaan kokonaan verkossa ja kokonaisuus on suunniteltu verkkopedagogiikan ehdoin. Muihin koulutuksiin nähden uutta on se, että opintoja ei toteuta loppuviikkoon sijoittuvina intensiivipäivinä, vaan ydinopintojen webinaareja on arki-iltoina keskimäärin yhtenä iltana viikossa. Lisäksi opiskelijan on mahdollista edetä verkko-opinnoissa joustavasti omaan tahtiin, sillä kalenteriin sidottuja tapaamisia on vähemmän kuin yleensä. Tämä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja hyviä itsensä johtamisen taitoja.  

Koulutusohjelmaan valitaan valintaopintojakson pohjalta 50 opiskelijaa. Opintojen alettua opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa työskennellään ydinopintojen ajan. Pienryhmätyöskentely antaa vertaistukea muutoin varsin itsenäisesti ja omaehtoisesti suoritettavaan opintokokonaisuuteen, Ellonen kertoo.  

Tutustu koulutukseen

Lisätietoja: