Siirry sisältöön

Kansanedustajaehdokkaat joutuivat opiskelijoiden tiukkojen kysymysten eteen

Laurean opiskelijat laativat uusimaalaisille kansanedustajaehdokkaille ajankohtaisia kysymyksiä ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä. Vaalipaneeli järjestettiin yhdessä MLL Hyvinkään yhdistyksen kanssa.

Hyvinkään kampuksen Rauhala-salissa käytiin vilkasta keskustelua, kun joukko kansanedustajaehdokkaita kokoontui yhteen. Laurean ja MLL Hyvinkään yhdistyksen yhteisen vaalipaneelin aiheena oli eri ikäryhmiin kohdistuva ennaltaehkäisevä hyvinvointityö. Laurean sosiaalialan opiskelijat olivat laatineet kysymyksiä ehdokkaille osana Sosiaalialan vaikuttamistyön opintojaksoaan.

Tilaisuuden avasi korkeakouluyksikön johtaja Krista Pahkin. Lisäksi ennen paneelikeskustelun alkamista SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n yhdyskuntasuhteiden päällikkö Ulla Kiuru avasi yhdistyksensä toimintaa ja esitteli sen vaaliteemoja. 

Keskustelun puheenjohtajana toimi Aamupostin päätoimittaja Laura Ääri. Panelisteina olivat ehdokkaat Anna Aaltonen (lib.), Minna Hyytiäinen (vihr.), Riikka Nieminen (pp.), Tea Nieminen (kesk.), Waltteri Nummelin (vas.), Irma Pahlman (sd.), Jaakko Rainio (kok.), Sami Ronkola (tl.), Heidi Seppälä (r.) ja Reija Taupila (kd.).

Opiskelijoiden laatimat tiukat ja ajankohtaiset kysymykset liittyivät kaupungin lapsiperhepalveluiden pitkiin jonoihin, lastensuojeluilmoitusten lisääntymiseen, koulukiusaamiseen, seksuaalirikoksiin sekä vanhustenhoitoon. Aiheet herättivät vilkasta keskustelua niin panelistien kuin katsojienkin joukossa. Tunnelma auditoriossa säilyi kuitenkin rauhallisena. 

Ongelmat tuotava esiin

Kaupungin lapsiperheille suunnattuihin palveluihin on pitkät jonot eikä akuuttiinkaan tarpeeseen välttämättä saa heti hoitoa. Panelisteilta pyydettiin keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Tea Nieminen ehdottaa henkilöstön jalkauttamista ja palveluiden tuomista myös kotiin. Samoilla linjoilla on myös ainakin Jaakko Rainio. Heidi Seppälä tuo puheenvuorossaan esiin Keskustan tavoitteen tehdä Suomesta maailman lapsiystävällisin maa ja peräänkuuluttaa erityisesti joustavuutta perhe- ja työelämän yhdistämiseen.

Keskustelu lastensuojeluilmoitusten lisääntymisestä ajautui nopeasti käsittelemään työnteon kannattavuutta ja verotusta, sillä ongelmien juurisyynä pidettiin ensisijaisesti työttömyyttä tai muuten huonoa tulotasoa sekä kasvavia tuloeroja.

Hyvinkään Sveitsin lukion rehtori Jaakko Rainio kertoo törmäävänsä työssään jatkuvasti ongelmiin, joita syntyy, kun perusturvallisuus nuoren kotona järkkyy.

- Jollain vanhemmilla on elämän perustaidot hukassa. Jonkinlainen käytöskoulu olisi paikallaan, Rainio heittää.

Panelistien asenne koulukiusaamista kohtaan oli yhteneväinen: kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti tuomittavaa. Yksinkertaisia keinoja kiusaamisen ehkäisyyn on kuitenkin vaikea löytää. Waltteri Nummelin toteaa itse entisenä koulukiusattuna tietävänsä, että opettajien auktoriteetti kiusaamistilanteissa on liian alhainen.

- Kiusaamisesta pitäisi aina tehdä rikosilmoitus. Hyssyttäminen ja ongelmien vähättely ei johda mihinkään, Nummelin painottaa.

Enemmän resursseja, parempaa valvontaa

Keskustelun johtajana toimiva Laura Ääri joutui ajoittain toppuuttelemaan innokkaita panelisteja, kun puheenvuorot venyivät sovittua pidemmiksi. Erityisesti viimeiset kysymykset seksuaalirikosten aiheuttamasta turvattomuuden tunteesta ja viimeaikoina esiin nousseista laiminlyönneistä vanhustenhoidossa herättivät paljon keskustelua.

Keskustelun myötä panelistit päätyivät yhteisymmärrykseen ainakin siitä, että poliisien resursseja on syytä lisätä ja vanhusten hoivakotien valvontaa tehostettava. Myös omaishoitajien etuja ja arvostusta halutaan parantaa. Reija Taupila ehdottaa esimerkiksi omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi.

Tapahtuman päättivät MLL Hyvinkään yhdistyksen varapuheenjohtaja Paula Väliaho sekä Laurean kehittämispäällikkö Irene Väkevä-Harjula, jotka molemmat kiittelivät omissa puheenvuoroissaan osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja opiskelijoita hyvin laadituista kysymyksistä.