Siirry sisältöön

Esri Finland avainkumppaniksi: ”Paikkatiedon mahdollisuudet tutuksi liiketalouden opiskelijoille”

Esri Finland on paikkatietoratkaisuiden ja paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija.

Elokuun lopussa paikkatietoasiantuntija Riikka Jantunen vieraili Leppävaarassa tapaamassa syksyllä opintonsa aloittaneita liiketalouden opiskelijoita Markkinoinnin perusteet -opintojaksolla ja kertomassa heille paikkatiedon hyödyntämisestä kohderyhmäajattelussa.

Laurea ja Esri Finland Oy ovat käynnistäneet avainkumppanuusyhteistyön. Esri Finland Oy on osa maailmanlaajuista Esri-verkostoa sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrillä työskentelee Suomessa noin 60 asiantuntijaa, joiden yhteisenä tavoitteena on auttaa asiakkaitaan menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla.

Paikkatiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, jolla on sijainti. Tällaiselle tiedolle on tänä päivänä lukuisia hyödyntämiskohteita ja sitä voidaan hyödyntää pohjana päätöksenteossa. Paikkatieto onkin yleisesti tunnistettu yhdeksi tulevaisuuden kasvualoista niin maailmalla kuin Suomessa ja Esrin paikkatietoteknologian hyödyntäminen on vahvassa kasvussa. Maailmanlaajuisesti Esri Inc. panostaa vuosittain 500 Me teknologian kehittämiseen.

Oppilaitosyhteistyöllä Esri Finland haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista työelämää ja varmistamassa, että koulutus ja työmarkkinat kohtaavat tulevaisuudessakin. Samalla he haluavat tukea paikkatieto-osaamisen kehittämistä Suomessa. Paikkatiedon hyödyntäminen osana opetusta on myös lähtökohtana avainkumppanuusyhteistyössä Laurean kanssa.

-          Uskomme, että yhteistyömme ansiosta tietoisuus paikkatiedon mahdollisuuksista kasvaa myös Laurean liiketalouden opiskelijoiden keskuudessa, kertoo Esri Finlandin palvelupäällikkö ja paikkatietoasiantuntija Riikka Jantunen.

-          Tapahtumilla, ilmiöillä, tiedoilla ja asioilla on aina joku sijainti. Eri lähteistä peräisin olevia tietoja voidaan yhdistää sijaintitiedon avulla ja näin saada näkyviin asioita sekä syy-seuraussuhteita, joita ilman sijaintipohjaista tarkastelua ei pystytä näkemään.

Esrin tarjoama ArcGIS-paikkatietoalusta antaa paljon mahdollisuuksia paikkatietodatan hyödyntämiseen ja Jantunen uskoo, että tätä voidaan hyödyntää monenlaisissa opintokokonaisuuksissa.

Käytännön avainkumppanuusyhteistyö Laurean ja Esrin välillä käynnistyy opintojaksoyhteistyöllä mm. Data-Driven Decision -making -opintojaksolla. Laurealla on käytössään ArcGIS-alustalisenssejä opetuksessa. Lisäksi Esri osallistuu UraFest 2024 -rekrytointitapahtumaan ja yritys haluaakin tarjota myös harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

Lue lisää avainkumppanuudesta

Lisätietoja: