Siirry sisältöön

Energinen myyntiorganisaatio onnistuu!

Uusi täydennyskoulutus tarjoaa käytännön oppeja digiajan myyntiin sekä suorituskyvyn maksimointiin.

Innovation activist Jari Kyrö ja lehtori Asko Mononen Laureasta ovat mukana koulutuksessa asiantuntijoina.

Miten luodaan aidosti hyvää asiakaskokemusta digitaalisessa ympäristössä? Entä miten myyntityötä tekevät saavat itsestään parhaan suorituskyvyn irti oikealla hetkellä? Tai millaisin keinoin luodaan luottamusta digitaalisessa vuorovaikutuksessa niin asiakkaan kuin oman organisaation kanssa?

Myyntityö ja myyntiorganisaation menestyksekäs johtaminen ei ole helppoa. Siksi Laurea ja työhyvinvointiin erikoistunut valmennusyritys Iwello toteuttavat yhteistyössä Energinen myyntiorganisaatio digiajassa –täydennyskoulutuksen, joka on suunnattu erityisesti yritysten myynnin ja asiakkuuksien johtamisesta vastaaville.

Myyjän oltava läsnä oikeassa kanavassa oikeaan aikaan

-    Tämän koulutuksen lähtökohtana meillä oli pohdinta siitä, mitä myyntiorganisaatiot tänä päivänä kaikkein eniten kaipaavat, kertoo Asko Mononen, yksi Energinen myyntiorganisaatio digiajassa –koulutuksen kouluttajista.
-    Tässä koulutuksessa korostuvat kolme teemaa, jotka ovat asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen, digitalisen teknologian hyödyntäminen sekä itsensä johtaminen ja suorituskyvystä huolehtiminen.

Nyt ensimmäistä kertaa toteutettavassa koulutuksessa Laurean asiantuntijat vastaavat myynnin, asiakkuuksien ja digitalisuuden osa-alueista. Internetin ja sosiaalisen median myötä myyntityö on muuttunut voimakkaasti; ostajat ovat entistä tietoisempia eri vaihtoehdoista ja voivat helposti vertailla tarjontaa ja hintoja.

-    Tämän päivän myyjä on entistä enemmän asiakaspalvelija, joka auttaa asiakasta ratkomaan ongelmia. Siksi myyjän henkilökohtaisen brändin rakentaminen, social selling sekä inbound markkinointi ovat nousseet erittäin tärkeiksi, Asko Mononen tiivistää.

Samalla myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kanavien – ja sitä kautta viestien – määrä on räjähtänyt. Myyjän on oltava läsnä ja autettava asiakas oikeassa kanavassa oikeaan aikaan. Tässä kohdassa kuvaan astuu itsensä johtaminen ja hyvinvointi, sillä kukaan ei voi olla tavoitettavissa 24/7.

Ihmiset tekevät tuloksen

Itsensä johtamista, hyvinvoinnin sekä vireyden ja suorituskyvyn kehittämistä käsittelevässä osuudessa kouluttajana toimii psykologi Sanna Kinnunen Iwellolta. Parhaillaan Jyväskylän yliopistossa psykologian väitöskirjaansa tekevä Kinnunen nostaa koulutuksesta esiin kolme erityisen tärkeää teemaa:

-    Ensimmäinen on vireystila niin yksilö- kuin tiimitasolla, mutta myös asiakaskohtaamisissa; miten pirteinä töitä tehdään, miten stressi vaikuttaa työhön, ja miten myyjä saa itsestään oikeassa paikassa maksimaalisen suorituksen irti, Kinnunen kuvailee.
-    Kun asiakkailta voi tulla viestiä lukuisia kanavia pitkin, on haasteena pysyä optimitilassa. Muun muassa tähän haemme koulutuksessa käytännön keinoja.

Toinen tärkeä teema on Kinnusen mukaan myyntiin liittyvien ajattelumallien, myynnin hidasteiden, käsittely. Näitä voivat olla esimerkiksi myyntikammo tai ylivalmistelu, jotka siirtyvät helposti digitalisiin kanaviin. Kolmantena hän nostaa esiin psykologisen turvallisuuden eli miten digitaalisissa kanavissa voidaan rakentaa luottamusta kollegoiden ja asiakkaiden kesken.

-    Tutkimukset ovat osoittaneet, että itsensä johtamisen malleihin ja hyvinvointiin panostaminen kannattaa. Tulosta tehdään sillä, miten hyvin ihmiset organisaatiossa toimivat, hän painottaa.

 

Tutustu Energinen myyntiorganisaatio digiajassa -täydennyskoulutukseen.