Siirry sisältöön

Digitaalisen nuorisotyön DIGISTI-hanke on käynnistynyt

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella on Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoitteinen hanke, joka käynnistyi syyskuussa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeessa tuetaan toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista haasteista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuoret digitaalisia taitoja.

Digitaitoja vahvistamalla parannetaan nuorten edellytyksiä hakeutua työelämään tai jatko-opintoihin sekä vahvistetaan sosiaalisen eristäytymisen aikana syntynyttä sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen vajetta turvallisessa digitaalisessa ympäristössä. Hankkeen toteuttajat ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta.

Digitaalisten taitojen kehittäminen osana syrjäytymisen ehkäisyä

Hankkeen tarkoituksena on tukea niitä toisen asteen opiskelijoita, joiden opintojen edistymistä ja työllistymistä pandemian tuomat poikkeusjärjestelyt ovat vaikeuttaneet, ja jotka ovat kokeneet poikkeusaikojen eristäytymisen raskaana. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuorille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Hankkeen toisena kohderyhmänä on opetushenkilökunta, jota tuetaan yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden haasteisiin. Hankkeessa parannetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista verkostomaista työotetta opiskelijoiden yksilöllisessä ohjauksessa.

Hankkeessa ei luoda uusia sovelluksia tai oppimisympäristöjä vaan kehitetään oppilaitoksissa olemassa olevia digitutor- ja mentorointijärjestelmiä. Hankkeessa kehitetään malli, jossa digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä. Tavoitteena on, että hankkeen aikana syntynyt digitaitojen parantamiseen tähtäävä toimintakulttuuri jää hankkeen kohdeoppilaitoksiin elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Laurea mukana hankkeessa arvioimassa vaikuttavuutta

Laurean rooli hankkeessa on vaikuttavuuden arvioiminen. Vaikuttavuuden arviointi koostuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta: hankkeen toimeenpanon arvioinnista, hankkeen tuloksellisuuden arvioinnista sekä hankkeen kokonaisvaikutusten arvioinnista. Hankkeen kokonaisvaikutusten arviointi tehtävänä on tukea hankkeen tulosten aktiivista levittämistä, vakiintumista, hyödynnettävyyttä ja pysyvää käyttöä.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta digisti.humak.fi

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

Lisätietoja: