Siirry sisältöön

CLEMET-hanke selvittää autotekniikan alan tulevaisuuden osaamistarpeita

Hankkeessa kehitetään myös living lab –konseptia Espoon Cleantech Gardeniin.

Kuvassa CLEMET-hankkeen hankeasiantuntija Salla Kuuluvainen sekä projektipäällikkö Kati Tawast Laureasta.

Millaisia tulevaisuuden osaamistarpeita cleantech-teknologia tuo autotekniikan alalle? Entä millaisilla täydennyskoulutuksilla tai oppimisympäristöillä näihin tarpeisiin voitaisiin vastata? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia maaliskuussa käynnistyneessä CLEMET- eli Cleantech Mobility Education for Tomorrow –hankkeessa.

CLEMET on Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jossa Laurea on mukana yhdessä Omnian, VTT sekä Espoon kaupungin kanssa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke jatkuu elokuuhun 2021 asti.
Tavoitteena hankkeessa on kartoittaa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita autotekniikan alalla sekä rakentaa uudenlaista oppimisympäristöä, jossa hyödynnetään living lab –menetelmiä. Laurea tuokin hankkeeseen erityisesti palvelumuotoilu- ja living lab –osaamista.

-    Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää living lab –konseptia Espoon Kivenlahteen rakentuvaan bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä Cleantech Gardeniin, kertoo CLEMET-hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Kati Tawast.
-    Tavoitteena on, että nyt luotava living lab –oppimisympäristö tulisi tulevaisuudessa koskettamaan myös muitakin koulutusaloja kuin autotekniikkaa.

CLEMET-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Laurea tekee yhteistyötä Metropolian, Omnian ja Espoon lukiolinjan kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa osaamistarpeita haastattelemalla oppilaitosten opiskelijoita, opettajia, johtoa sekä järjestämällä verkkotyöpaja työelämän edustajille.

Lisätietoja: