Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään kaksivaiheisena

Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6., jolloin järjestetään digitaalinen etäkoe.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6. Tuolloin järjestetään digitaalinen etäkoe. Toisen vaiheen ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan toukokuun aikana.

AMK-valintakoe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi. Vilppi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.

Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuvat kaikki hakijat, jotka eivät tulleet hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseensa. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.

Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestyneet hakijat.

Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta.

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ammattikorkeakoulut käyttävät myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja sisääntuloväylänä, kuten aiemmin on ilmoitettu. 

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä kehittäneet digitaalista valintakoetta, joka auttaa poikkeustilanteissakin. Myös yliopistot hyödyntävät omissa valinnoissaan tätä järjestelmää.

Ammattikorkeakouluihin oli 1.4. päättyneessä yhteishaussa 92 000 hakijaa. Heistä 75 000 ilmoittautui yhteishaussa valintakokeeseen. Toisen vaiheen kokeeseen odotetaan kymmeniä tuhansia hakijoita.

Tarkemmat ohjeet kokeeseen liittyen julkaistaan ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat: kysymyksiä ja vastauksia

Opiskelijavalintojen toteuttamisessa korona epidemian aikana noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia. Ne voivat aiheuttaa muutoksia mainittuihin asioihin.

1. Mitä ammattikorkeakoulut ovat päättäneet kevään 2020 valintakokeista?

Poikkeusolojen vuoksi ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on muutoksia.

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat todistusvalinnalla ja kaksivaiheisella valintakokeella. Koe järjestetään kaksivaiheisena, jotta kokeen suorittajien henkilöllisyys voidaan varmistaa. Tämä on tärkeää vilpin ehkäisemiseksi.

Kummassakin kokeessa testaan hakijoiden korkeakouluvalmiuksia eikä niihin ole ennakkomateriaalia. Tältä osin tilanne ei muutu alkuperäisestä AMK-valintakokeesta.

Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6. Tuolloin järjestetään kaksi eri koetilaisuutta. Aamupäivän kokeeseen osallistuvat hakijat, jotka ovat yhteishaun aikana ilmoittautuneet aamupäivällä järjestettävään AMK-valintakokeeseen. Iltapäivän koetilaisuudessa vastaavasti hakijat, jotka alun perin ilmoittautuivat iltapäivällä pidettävään koetilaisuuteen.

Toisen vaiheen koe järjestetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä kesäkuussa.

2. Ketä hakijoita muutokset koskevat?

Kaksivaiheista valintakoetta koskeva muutos koskee hakijoita, jotka ovat ilmoittautuneet AMK-valintakokeeseen yhteishaussa.

3. Milloin tiedän, pitääkö minun osallistua valintakokeeseen?

Tieto todistusvalinnasta valmistuu 27.5. Valintakokeeseen osallistuvat hakijat, jotka eivät tule valituksi todistuksen perusteella ensisijaiseen valintakohteeseensa.

Hakija saa opintopolusta tiedon valintakokeeseen osallistumisesta,

4. Millainen on ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen aikataulu?

27.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

4.6. Ensimmäisen vaiheen valintakoe

Myöhemmin kesäkuussa Toisen vaiheen valintakoe

8.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

15.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

31.7. klo 15 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020

5. Miten todistusvalinta toimii

Noin puolet ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista täytetään todistushaulla, jonka tulokset valmistuvat 27.5. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnot, 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot sekä kansainväliset EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnot.

Todistusvalinnan pisteytysmallit voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta 

Todistusvalinnan hakukohteet voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

6. Mitä tapahtuu, jos en tee valintakoetta itse?

Tunnistautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.

Ammattikorkeakoulu voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä epäiltäessä vilppiä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §).

Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

7. Mitä koe edellyttää hakijalta?

Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

  • Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia. Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Tarkista tiedot ennen valintakoetta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

8. Miksi ammattikorkeakoulut eivät valitse opiskelijoita vain todistusten perusteella?

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Hakukohteen mukaan todistusvalinnalla täytetään 20-80 prosenttia aloituspaikoista

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapana kuin ylioppilastutkintojen tai 1.8.2015 jälkeen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen todistuksia. Tähän joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on tuota vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai suoritettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Todistusvalinnan laajentaminen ei olisi taannut hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.

9. Miksi ratkaisu valintakokeiden muuttamisesta tehtiin nyt?

Tieto koronaviruksesta ja epidemiasta lisääntyy ja muuttuu koko ajan. Pääministeri Sanna Marin viesti 22.4., että Suomen tilannekuva on muuttunut. Maan hallitus varautuu purkamaan asteittain rajoitustoimia.
Ammattikorkeakoulut tiedottivat 9.4. valintakokeen järjestämisestä etäkokeena. Tuon jälkeen on selvinnyt, että etäkokeen valvonnan järjestäminen kymmenille tuhansille hakijoille on teknisesti vaikea järjestää luotettavalla tavalla. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulut päättivät kaksivaiheista kokeesta.

10. Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Päätös kaksivaiheisen valintakokeen toteuttamisesta antaa kaikille hakijoille mahdollisuuden tavoitella opiskelupaikkaa. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

11. Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.
Todistusvalinnan jälkeen tulee varmistaa 4.6. valintakokeen kellonaika ja osallistua valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen

Muutoksista viestitään Opintopolussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

Lisätietoja: