Siirry sisältöön

Yritysmuodon valinta

Oletko haaveillut yrityksen perustamisesta? Oletko suunnitellut yrityksen perustamista? Mietitkö, mikä yritysmuoto olisi sinun yrityksellesi juuri se oikea? Yritystä perustaessa tulee harkita huolellisesti ja tarkkaan, minkä yritysmuodon yrityksellensä valitsee.

Yritysmuodon valinnalla on pitkävaikutteisia seurauksia tulevaisuuteen. Yritysmuodon valinnalla on seurauksia mukana olevien henkilöiden taloudellisiin vastuisiin verotukseen, päätöksentekoon osallistumiseen sekä myöskin yrityksen lopettamiseen.

Ensimmäiseksi kannattaa ottaa huomioon oma, sekä muiden osallistuvien henkilöiden elämäntilanne ja taloudellinen tilanne. Nämä asiat vaikuttavat myöskin siihen, kannattaako sinun perustaa henkilöyritys vai pääomayritys. Mikäli päätät perustaa henkilöyrityksen, valittavanasi on yksityisliike eli toiminimi (josta käytetään myös nimeä Yksityinen elinkeinonharjoittaja),  avoin yhtiö sekä kommandiittiyhtiö. Pääomayrityksen vaihtoehtoina taas ovat osakeyhtiö sekä osuuskunta.

Infograafi yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä. Kuvan sisältö on selitetty tekstissä.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät. (Finnish enterprise agencies 2014, 26. Meretniemi & Ylönen 2008, 40)

Sinustako perustamaan toiminimi?

Yksityisliikkeen eli toiminimen voi perustaa henkilö, jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Mikäli sinulla ei ole, tarvitset luvan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Toiminimessä sinä olet itse yrityksen ainoa toimielin. Toki voit harjoittaa yritystoimintaasi yhdessä myös perheesi kanssa, taikka palkata työntekijöitä. Tarvitsemallesi pääomalle ei ole määritelty minimirajaa. Toiminimen perustaminen ja lopettaminen on kaikista helpointa ja yksinkertaisinta. Perustamisesta ei välttämättä tarvitse edes tehdä erillistä ilmoitusta. Perusilmoituksen sinun tulee tehdä Kaupparekisteriin kuitenkin, mikäli harjoitat luvanvaraista elinkeinoa, sinulla on erillinen toimitila, taikka jos palveluksessasi on jokin muu henkilö kuin oma aviopuolisosi.

Toiminimessä sinä edustat itse yritystäsi. Voit tehdä kaikki yritystä koskevat päätökset itse tai perheenjäseniesi kanssa. Sinä vastaat itse yrityksen sitoumuksista ja riskeistä koko henkilökohtaisella omaisuudellasi. Yrittäjänä sinä et nosta toiminimestä palkkaa, vaan voit ottaa yrityksen varoja käyttöösi yksityisottoina. Sinun kannattaa kuitenkin avata yrityksellesi oma pankkitili. Esimerkkejä toiminimistä voi olla muun muassa taksit, kampaajat, kukkakaupat, asianajotoimistot, valokuvaajat taikka remonttiyritykset.

Sinustako perustamaan avoin yhtiö?

Avoin yhtiö sopii parhaiten pienelle tai keskisuurelle perheyhtiölle. Avoimen yhtiön perustajia tulee olla vähintään kaksi, joten yksin et voi tätä yritysmuotoa itsellesi valita. Yhtiömiehet voivat tässä yritysmuodossa olla joko henkilöitä taikka yhteisöjä. Vähintään yhdellä yrityksen yhtiömiehellä tai oikeushenkilöllä tulee olla asuinpaikka/kotipaikka Euroopan talousalueella. Mikäli näin ei ole, Patentti- ja rekisterihallituksen lupa tulee hakea kaikille yhtiömiehille. Yhtiömiesten lukumäärä tulee olla aina kaksi tai enemmän, mikäli se tippuu yhteen eikä nouse vuoden kuluessa, yhtiö puretaan. Avoimen yhtiön voitte perustaa ilman rahallista pääomaa. Taloudellinen vastuu kuitenkin jaetaan niin, että jokainen yhtiömies vastaa kukin henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön veloista ja velvoitteista. Palkanmaksu hoituu yksityisottojen nostamisella, sekä yhtiömiehille voidaan myös maksaa palkkaa. Myöskään pakollisia toimielimiä ei ole, silti voitte sopia yhtiöllenne toimitusjohtajan, hallituksen ja yhtiömiesten kokouksen. Avoimessa yhtiössä teillä kaikilla yhtiömiehillä on oikeus edustaa yhtiötä. Esimerkkejä avoimista yhtiöistä voi olla esimerkiksi ravintolat, kirjakaupat, hitsaamot taikka vaatesuunnittelijan yritykset.

Sinustako perustamaan kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiö on hyvä valinta, mikäli tarvitset lisärahoitusta ja saatavilla on sellainen rahoittaja, joka ei halua osallistua yrityksen päivittäiseen toimintaan. Kommandiittiyhtiöön tarvitsee myöskin kaksi tai useampia yhtiömiehiä. Vähintään yhden tulee olla vastuunalainen yhtiömies ja yhden äänetön yhtiömies. Myöskin tässä yritysmuodossa yhtiömiehet voivat olla henkilöitä taikka yhteisöjä. Myöskin asuinpaikkamääräykset ovat samanlaiset kuin avoimessa yhtiössä. Kommandiittiyhtiössä ei ole myöskään pakollisia toimielimiä, ja toimitusjohtajan, hallituksen ja yhtiömiesten kokouksen voitte halutessanne määrätä. Yhtiöllä tulee olla rahallista pääomaa. Äänettömän yhtiömiehen tulee suorittaa yhtiölle rahallinen panos. Vastuunalaiselta yhtiömieheltä riittää työpanos. Yrityksen edustamisoikeus on jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä. Esimerkkejä kommandiittiyhtiöistä voi olla muun muassa siivousalan yritykset, viihdepalveluyritykset, arkkitehtitoimistot taikka konsultointiyritykset.

Sinustako perustamaan osakeyhtiö?

Kun tarvitsette paljon pääomaa, osakeyhtiö on paras vaihtoehto. Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Osakeyhtiöitä on yksityisiä (Oy) sekä julkisia (Oyj). Julkiset osakeyhtiöt kuuluvat pörssiin. Osakeyhtiön voit perustaa yksin tai useampien henkilöiden kanssa. Tässä yhtiömuodossa asuinpaikkavaatimuksia ei ole määrätty. Osakeyhtiössä toimielimenä toimii hallitus ja yhtiökokous sekä mahdollisesti toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. Yksityiseen osakeyhtiöön tarvitsette pääomaa vähintään 2500 euroa ja julkiseen vähintään 80 000 euroa. Osakeyhtiössä osakkaat ovat rahallisessa vastuussa vain sijoittamansa osakepääoman verran. Palkanmaksu voidaan hoitaa palkkana, osinkotuloina taikka lainana. Esimerkkejä osakeyhtiöistä voi olla muun muassa vakuutusyhtiöt, levy-yhtiöt, lääkärikeskukset taikka asunto-osakeyhtiöt.

Sinustako perustamaan osuuskunta?

Osuuskunta tukee jäseniään taloudellisella yhteistoiminnalla. Osuuskunnan jäseneksi liitytään maksamalla osuusmaksu, joka on kaikille liittyville saman suuruinen. Maksun saa takaisin, mikäli eroaa osuuskunnasta. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampia henkilöitä, yhteisöjä tai säätiöitä. Osuuskunnan perustamiseen et tarvitse osuuspääomaa. Osuuskunta tulee lisätä kaupparekisteriin. Osuuskunnan jäsenet ovat taloudellisesti vastuussa maksamansa osuuspääoman verran. Osuuskunnassa toimieliminä toimii hallitus ja osuuskunnan kokous sekä mahdollisesti hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja. Osuuskunnassa tulee toimia osuuskunnan valitsema toiminnantarkastaja. Osuuskuntaa edustaa osuuskunnan hallitus. Palkanmaksu toimii niin, että tuottamanne voitto jaetaan jäsenienne kesken. Lisäksi jäsenille voidaan myöskin maksaa palkkaa. Esimerkkejä osuuskunnista voi olla muun muassa hyvinvointipalveluiden ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen, matkailupalveluiden markkinointiin sekä energiatuotantoon perustetut osuuskunnat.

Infograafi eri yritysmuotojen osuuksista Suomessa. Toiminimet 49 prosenttia, osakeyhtiöt 42 prosenttia ja muut 9 prosenttia.

Kuva 4: Yritysmuotojen jakaantuminen Suomessa (Futuredu 2018)

Kirjoittanut: Saara Backman, liiketalouden opiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

InnoVilla

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, jossa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla


Tutustu oppimisympäristö InnoVillaan