Siirry sisältöön

Yrityksen perustaminen

Yritystä perustettaessa on hyvä tietää, mistä aloittaa koko prosessi. Yleensä päätös perustaa yritys lähtee yksinkertaisesti halusta ja tahdosta toimia yrittäjänä. Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä kannattaa miettiä harkiten. Kannattavaa on miettiä mikä on riskinsietokyky, sekä millaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn on.

Perustaminen

Perustaminen lähtee yleensä käyntiin liikeideasta. Hyvällä liiketoimintasuunnitelmalla on suuri merkitys, miten yritystoiminta lähtee liikkeelle.  Aluksi pitää selvittää onko tuotteella tai palvelulla kysyntää markkinoilla, eli onko yrityksen perustaminen ylipäätänsä kannattavaa. Hyvä on myös miettiä, millä erottuu positiivisesti muista kyseisillä markkinoilla toimivista yrityksistä, eli onko kilpailuetua. Starttirahaa hakiessa on tärkeää hyvä liiketoimintasuunnitelma, joten siihen kannattaa panostaa. Hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa on perustiedot yrityksestä, taloudelliset suunnittelut, laskelmat, sekä tiivistelmä siitä, miksi yritys on kannattava perustaa.  

Ensimmäisiä askeleita yrityksen perustamiseen liittyen on se, minkä yhtiömuodon valitsee. Yhtiömuotoja ovat kommandiittiyhtiö, toiminimi, avoin yhtiö, osuuskunta sekä osakeyhtiö. Toiminimeä on yleensä helppo pyörittää ja osakeyhtiö kannattaa valita, jos yritykseen liittyy riskejä.  

Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset yritystoimintaan liittyen on selvitettävä ennen yrityksen perustamista. Yrityksen on annettava perustamisilmoitus, jotta yrityksen voi rekisteröidä. Kyseisen ilmoituksen voi tehdä Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen Y-lomakkeilla. Perustamisilmoitus lomakkeella on mahdollisuus liittyä myös kaupparekisteriin, sekä Verohallinnon rekistereihin. Lisää tietoa luvista, ilmoituksista ja rekisteröinnistä löytyy www.yrityssuomi.fi sivustolta.  

Syytä on olla perillä myös verotuksellisista, sekä kirjanpidollisista asioista, jotta ei tule yllätyksiä myöhemmässä vaiheessa. Yritysmuodosta riippuen, verotus voi olla erilaista. Kannattaa miettiä yritystä perustettaessa, että mikä on verotuksellisesti suotuisin yhtiömuoto. Tärkeimmät verot ovat valtion tulovero, sekä kunnallisvero, joka maksetaan tulojen mukaan.

Kirjoittanut: Janne Paukkonen, liiketalouden opiskelija. Laurea-ammattikorkeakoulu.

InnoVilla

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, jossa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla


Tutustu oppimisympäristö InnoVillaan