Siirry sisältöön

Yrittäjän hyvinvointi

Yleinen hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjälle kuin yrityksellekin.

Uutinen 3.12.2018

Jos yrittäjä on hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisestikin, näkyy se varmasti myös yrityksen toiminnassa onnistumisten muodossa. Jos yrittäjä olisi henkisesti tai fyysisesti huonossa kunnossa, näkyisi se varmasti työilmapiirissä, sekä yrityksen tuotossa ja tehokkuudessa. 

Yrittäjälle oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mikä voi vaikuttaa yrittäjän suhtautumiseen hänen omaan terveydenhuoltoonsa. Yrittäjät tekevät pitkiä ja uuvuttavia työpäiviä usein, yrityksestä riippuen. Tämä johtaa usein yrittäjän hyvinvoinnin heikentymiseen. Yrittäjän tulisi käydä säännöllisesti terveystarkastuksessa, pysyäkseen tietoisena kunnostaan. 

Yrittäjän tulee jakaa aikaansa työnteon ohella myös ihmissuhteille sekä vapaa-ajan vietolle. Työmäärät yrittäjällä ovat valtavat, sillä he usein tekevät töitä yrityksessä ja yrittävät maksimoida tulosta, usein työviikot sisältävät työskentelyä työaikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin. 

Yrittäjän tulee oman hyvinvointinsa takia osata jakaa ja delegoida työtehtäviä helpottamaan omaa arkea. Yrittäjän, niin kuin kaikkien muidenkin tulisi omata vapaa-ajalla jokin harrastus tai liikuntamuoto, jolla saa irtiottoa arjesta ja ajatusta pois työtehtävistä. Tämä ehkäisee sairauksia ja edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia, mikä näkyy yrittäjän arjessa. Hyvää fyysistä kuntoa ei voi vähätellä. Yrittäjän tulee myös palkata hyvää ja osaavaa väkeä, sillä se helpottaa omaa elämää ja vaikuttaa suoraan yrittäjän jaksamiseen. 

Hyvällä kunnolla luodaan parempi yrittäjä ja yritys! 

Kirjoittanut: Leevi Saikkonen, liiketalouden opiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

InnoVilla

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, jossa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla


Tutustu oppimisympäristö InnoVillaan