Siirry sisältöön

Uskaltakaa yrittää!

Halu ja tahto ovat yrittäjäasenteen tärkeitä elementtejä olemassa olevan liikeidean lisäksi.

Uutinen 3.12.2018

Yrittäjältä vaaditaan rohkeutta sekä riskinottokykyä yhteistyökyvyn, ulospäinsuuntautuneisuuden sekä täsmällisyyden lisäksi. Yrittäjäksi aikovalta vaaditaan sitkeyttä, paineensietokykyä ja vahvaa uskoa omaan ideaansa. Paljon vaatimuksia, jopa liikaa? 

Kyselin laurealaisten ajatuksista yrittäjyyttä kohtaan ja vastauksista päällimmäiseksi nousikin yrittäjyyden haasteet. Yrittäjyydessä ajatellaan olevan palkkatyötä enemmän taloudellisista riskejä. Yksi haastateltavista nosti kuitenkin esille ajatuksen siitä, että nykyisessä taloustilanteessa ei myöskään tavallinen palkkatyö ole täysin riskitön. Ei sielläkään voi olla varma elinikäisestä tulonlähteestä.  

Laurealaisia ei niinkään pelottanut ajatus suuresta työmäärästä. Pelot olivat juurikin siinä, että jostain pitää tulla rahaa, jolla tuoda leipää pöytään ja elättää perhe. Yksi vastaajista koki riskin olevan este sille, että omat liikeideat ovat edelleen oman pään sisällä, mutta kokee kuitenkin ajatuksen yrittäjyydestä vapauttavaksi. Yrittäjyys mahdollistaa vapauden päättää itse yrityksen toiminnasta ja sen tulevaisuudesta.  

Laurea tukee opiskelijoiden yrittäjyyttä esimerkiksi InnoVilla -esihautomon toiminnalla. InnoVillan kautta saa tukea liikeidean tai olemassa olevan yrityksen viemisessä eteenpäin. Kysyin haastateltavilta pienen InnoVilla briiffauksen jälkeen, että voisivatko he kuvitella mahdollisesti saavansa apua ja tukea InnoVillalta. Vastaukset olivat pääosin positiivisia. Yksi vastaajista pohti, että InnoVillan avulla saattaisi saada selville, onko kyseinen liikeidea ylipäätään oikeasti kannattava, vai kannattaisiko sitä mahdollisesti kehittää tai unohtaa kokonaan.  

Yrittäjän taloudellinen vastuu riippuu yritysmuodosta, jolla yrittäjyyttä harjoitetaan. Yhtiömuoto määrittää sen, onko yrittäjä vastuussa myös yrityksen veloista omalla  omaisuudellaan. Liikeidean omaavan henkilön kannattaa tutkia yritysmuotoja tarkasti, jotta kokonaiskuva taloudellisista riskeistä on faktoihin perustuvaa realistisuutta. 

Yrittäjällä on velvollisuuksia, mutta ihmisten olettamuksista huolimatta pakollisia asioita on loppujen lopuksi varsin vähän. Yrittäjyys ei ole rakettitiedettä, siitä ovat selvinneet hyvin monenlaisella taustalla ja koulutuksella varustetut eri ikäiset ihmiset. Tärkeimpiä muistettavia asioita ovat hyvien välien pitäminen verottajiin, sosiaaliturvan varmistaminen, kirjanpidosta huolehtiminen, ajoissa toiminen sekä nopeasti reagoiminen sekä tärkeimpänä itsestään huolehtiminen. 

Yhteenvetona haastattelujen pohjalta sanoisin ihmisille, että avun ja tiedon hakeminen on avainasemassa onnistumiseen. Lähtekää rohkeasti yrittämään, yrittäjyyden vapauden lisäksi mahdollisuus on myös turvata itse oma tulevaisuus taloudellisesti. Positiivisuutta kehiin!

Kirjoittanut: Minttu Koskinen, liiketalouden opiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

InnoVilla

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, jossa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla


Tutustu oppimisympäristö InnoVillaan