Siirry sisältöön

Opiskelijat kehittämässä Kouvolan kaupungintaloa työympäristönä

Työympäristöjohtamiseen suuntautuneet liiketalouden opiskelijat tekivät yhteistyöprojektin Kouvolan kaupungin ja Martelan kanssa.

​Projektiryhmä koolla Kouvolan kaupungintalolla. Kuva: Kouvolan kaupunki, Jari Heikkilä

Uutinen 19.10.2018

Kouvolan kaupunki kutsui Laurean työympäristöjohtamisen opiskelijat kehittämään kaupungintaloa työympäristönä. Projekti oli osa ympäristöpsykologian opintojaksoa, jonka toimeksiantaja oli Martela oy. Opiskelijoiden tehtävänä oli konseptoida tilaa työnteon, turvallisuuden ja tilatehokkuuden näkökulmasta. Projektissa tuli huomioida ympäristöpsykologinen perspektiivi loppukäyttäjän tilakokemukseen.

Martelan ja Laurean johdolla opiskelijat pohtivat, miten kaupungintaloa tulisi kehittää, jotta se olisi sekä nykyajan työelämän että työntekijän tarpeiden mukainen.

Lehtori Kaisa Airon vetämällä opintojaksolla pohdittiin valon, äänen, kulttuurin sekä ryhmäpsykologian vaikutusta tilakokemukseen. Lisäksi käsiteltiin tilan merkitystä työn tekoon.  Musiikkitieteilijä Kaapo Huttunen kertoi elokuvien äänitilakokemuksesta ja turvallisuusasiantuntija Tero Kupariharju ravintolaturvallisuudesta.

- Opintojako antoi valmiudet tarkastella ympäristöä uudella tavalla. Jakson jälkeen tiloja havainnoi ihan eri lailla, kommentoi opiskelija Mari Heino.

Kouvolassa opiskelijat havainnoivat tiloja käytettävyyskävelyiden avulla sekä haastattelemalla kaupungin työntekijöitä. Perehdyttyään loppukäyttäjien tarpeisiin opiskelijat rakensivat loppukonseptinsa soveltaen ympäristöpsykologian perusteemoja. Tiloissa tulee huomioida sekä sen fyysiset että kulttuuriset ominaisuudet.

Opiskelijoiden mukaan Kouvolan brändin tulisi näkyä jo rakennuksen ulkopuolella. Lisäksi opiskelijat kokivat, että Kouvo-karhu on tärkeä osa Kouvolan ja Kouvolan kaupungintalon identiteettiä. Kaupungintalon kerrosten teemavärejä tulisi korostaa yhdistämällä uutta ja vanhaa.

Opiskelijat kehottivat huomioimaan, että tilamuutos voi herättää muutosvastarintaa. Tilamuutoksen myötä työntekijöiden tulee omaksua myös uusia työn teon tapoja. Lisäksi erityishuomiota kannattaa kiinnittää turvallisuuskulttuuriin.

Toimiva työyhteisö muodostuu saumattomasta teknologiasta, yhteistyöstä ja näiden mahdollistavista tiloista. Tilat ja tekniikka ovat ihmisiä varten, mutta ihmiset luovat muutoksen työkulttuuriin.

- Kouvolan kaupungintalon muutostöiden konseptointi oli opiskelutehtävänä todella inspiroiva. Hieno rakennus ja ystävällinen vastaanotto vielä lisäsivät tehtävän mielekkyyttä, opiskelija Johanna Eerola iloitsi.

Opiskelijat arvostivat talon arkkitehtuurista historiaa ja vaikuttavaa muotoilua, mutta monin paikoin tilat eivät tukenee tulevaisuuden työn teon tapoja. Esimerkiksi yhteisöllisyys ei toteudu yhden hengen huoneissa. Tulevaisuudessa yhteiskehittämisen periaatteet ovat yhä suuremmassa roolissa.

 

Uutisen on kirjoittanut opiskelija Johanna Herd.

 

Tutustu tarkemmin liiketalouden koulutukseen Laureassa.

Lisätietoja: