Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelijat ideoivat kehitysehdotuksia Espoon Ison Omenan palvelutorin sisäiseen yhteistyöhön

Laurea on tehnyt Espoon kaupungin Ison Omenan palvelutorin kanssa yhteistyötä sen alkuajoista lähtien.

Laurean ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat ideoivat Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö -opintojaksolla miten Isossa Omenassa toimivan Espoon kaupungin palvelutorin sisäistä yhteistyötä ja palveluohjausta voisi kehittää. Opiskelijayhteistyötä Palvelutorin ja Laurean välillä on tehty opintojakson puitteissa jo pitkään.

- Hyödymme opiskelijayhteistyöstä aina tavalla tai toisella. Opiskelijat tekevät usein kartoitustyötä tai asiakaskyselyitä, ja niistä saadun tiedon perusteella voimme kehittää toimintaamme, kertoo Espoon kaupungin Palvelutorin operatiivisesta toiminnasta vastaava Suvi Jäntti.

Palvelutori on Espoon kaupungin kehittämä konsepti, jossa palveluiden käyttöä helpotetaan ja saavutettavuutta parannetaan kokoamalla palvelut yhteen. Saman katon alla on suurin osa kaupungin palveluista kuten terveyskeskus, neuvola ja kirjasto sekä kumppaniorganisaatioita kuten Kela ja HUS.

Opiskelijoiden ideat käyttöön

Selvittääkseen, miten yhteistyö Ison Omenan palvelutorin eri yksiköiden välillä toimii, opiskelijat haastattelivat henkilökunnan jäseniä. Haastatteluista tuli esiin kehitysehdotuksia mm. yksiköiden väliseen kommunikointiin ja yhteistyön virkistämiseen. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat Palvelutorin henkilökunnan tarpeisiin infojulisteen, joka kokoaa yhteen tiedot eri yksiköistä ja helpottaa palveluiden pariin ohjausta.

- Julisteen avulla tiedetään, mitä muut toimijat tekevät ja osataan neuvoa asiakkaat oikeaan paikkaan, projektissa mukana ollut opiskelija Maaria Posti kertoo.
- Se on työkalu, joka helpottaa Palvelutorin kiireisessä arjessa, opiskelijatoveri Kaisu Vastela jatkaa.

Toimeksiantaja Suvi Jäntti kertoo, että opiskelijoiden toteuttama infojuliste otetaan Ison Omenan palvelutorilla käyttöön. Hän odottaa opiskelijayhteistyölle jatkoa tulevaisuudessakin, sillä se on koettu hyödylliseksi ja opettavaiseksi:

- On aina hienoa saada opiskelijoilta uutta, raikasta ja ulkopuolista näkökulmaa sisäisiin asioihin, joita yritämme arjessa ratkaista.

”Sosiaalialalla on tilaa kehittämiselle”

Sosionomiopiskelijat Maaria Posti ja Kaisu Vastela kertovat, että yhteistyö Espoon kaupungin kanssa selkeytti heidän käsitystään sosiaali- ja terveysalan palveluverkostosta. Projekti ainutlaatuisen ja innovatiivisen Palvelutori-konseptin parissa toi myös uusia näkökulmia sosiaalialaan.

- Projektissa oli kiva nähdä, miten sosiaalialalla on tilaa kehittämiselle. Uskon, että moni mieltää sosiaalialan hieman jämähtäneeksi, mutta nyt nähtiin miten dynaamista, kehittyvää, itsekriittistä ja itsereflektoivaa se on, Kaisu Vastela pohtii.

Maarian ja Kaisun mielestä parasta projektissa oli olla yhteydessä eri palvelujärjestelmän toimijoihin ja toisaalta yhdessä tekeminen muiden opiskelijoiden kanssa.

- Tehtiin koko opiskeluporukalla tämä projekti. Aiemmat on tehty pienemmissä ryhmissä, joten oli todella mukavaa tehdä yksi yhteinen juttu, Maaria Posti toteaa.

Palvelutori mahdollistaa monipuolisen yhteistyön

Laurean opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä Espoon kaupungin Ison Omenan palvelutorin kanssa siitä lähtien, kun se avattiin vuonna 2016.

- Yli tuhat opiskelijaa eri koulutuksista on toteuttanut toistasataa projektia opintojaksoilla, harjoitteluina tai opinnäytetöinä Palvelutorin palveluympäristössä. Projektit ovat kehittäneet opiskelijoiden hyvinvointiosaamista ja ennen kaikkea tuottaneet hyvää oloa espoolaisille ja Palvelutorin henkilöstölle, Laurean aluepalvelupäällikkö Pia Kiviharju kertoo.

Syksyllä 2021 yhteistyötä jatketaan uusien projektien muodossa. Pia Kiviharju on tyytyväinen monivuotiseen laajaan yhteistyöhön palvelutorilaisten kanssa:

- Palvelutori on ainutlaatuinen Living Lab -ympäristö, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille kehittää ammatillista osaamistaan.

Lisätietoja: