Siirry sisältöön

Liikeideasta toimintasuunnitelmaan

Yksinkertaistettuna hyvän liikeidean tulisi täyttää kolme kriteeriä. Ensimmäinen niistä on kasvava toimiala. Kun markkina on tarpeeksi iso, mahdollisten asiakkaiden määrä kasvaa. Tästä syystä liikeidea tulisi ideoida toimialalle, joka kasvaa.

Liiketalouden projekti

Kasvavalla toimialalla yrittäjän on helppo kasvaa mukana ja näin myös liikeidea kehittyy eteenpäin. Toinen kriteeri on omien vahvuuksien tunnistaminen. Mitä etuja sinulla on verrattuna muihin kilpailijoihin? Liikeidean onnistumista edistää, jos itse tunnistaa mitä on mahdollista toteuttaa paremmin ja helpommin kuin muut kilpailijat. Kolmas kriteeri sisältää idean kyvyn muokkautua, sillä muiden avulla idea saadaan usein hiottua vielä paremmaksi. Liikeidea tulee voida nähdä eri näkökulmista, joten avoimuus ja neuvojen vastaanottaminen on hyvin tärkeää. Omalle visiolle on helppo tulla sokeaksi.

Lisäksi liikeideaa miettiessä tulee ottaa huomioon seuraavat seikat. Minkä ongelman se ratkaisee? Hyvä liikeidea perustuu asiakkaiden olemassa oleviin ongelmiin, joihin olisi hienoa saada ratkaisut. Onko idea helppo testata? Idean tulisi olla halpa ja helppo kehittää ja testata. Hyvä tuote on uniikki, muttei kuitenkaan liian uusi. Liikeidean pitäisi olla helposti kommunikoitava ja ymmärrettävä. Myös asiakaskunta tulee ottaa huomioon. Onko asiakaskunta tarpeeksi laaja? Mikä ylipäätänsä on idealle sopiva asiakaskunta?

Kun liikeidean ja yritystoiminnan raamit ovat selvillä, ne tulisi kirjoittaa ylös. Tässä vaiheessa on siis aika laatia liiketoimintasuunnitelma. Tämä termi saattaa säikäyttää, mutta liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on auttaa hahmottamaan tulevan liiketoiminnan puitteet. Kevyempi, helpompi ja modernimpi tapa tehdä liiketoimintasuunnitelma on käyttää BMC-työkalua eli Business Model Canvasia.  Se näyttää liikeidean potentiaalin laajemmin ja antaa mahdollisuuden leikitellä rohkeillakin kokeiluilla.

BMC-työkalun avulla koko liiketoiminnan saa näkyville yhdelle sivulle ja liikeidean saa jäsenneltyä jo muutamassa tunnissa. Alkuunkin pääsee jo muutamassa minuutissa. Se näyttää myös, miten liikeideaa olisi mahdollista muokata. BMC on visuaalinen ja yksinkertainen tapa liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Vaikka se onkin helposti lähestyttävä, oikein käytettynä se vaatii tekijältään paljon ajattelua. Business Model Canvasia voidaan kuvata taulukkona, joka on jaettu yhdeksään rakennuspalikkaan. Siihen kuuluu kaikki se, mitä normaaliinkin liiketoimintasuunnitelmaan: asiakas, arvolupaus rakenteet ja taloudellinen toimintakyky.

Infograafi Business model canvasista. Sisältö on selitetty myös tekstissä.

Esimerkki BMC-taulukko (Onnistu yrittäjänä 2018)

BMC on loistava vaihtoehto tyhjän paperin syndroomasta kärsiville. Sitä täyttäessä ei tarvitse yrittää miettiä liikaa. On hyvä aloittaa sillä, että kirjoittaa mitä ensimmäiseksi mieleen tulee. Tarkempiin kuvauksiin ehtii perehtyä myöhemminkin, tärkeintä on aloittaminen. BMC:tä täyttäessä on helppo siirtyä aina seuraavaan rakennuspalikkaan, jos johonkin on vaikea saada mitään tekstiä. BMC vapauttaa ajattelua ja se antaa eväitä yhdessä tekemiseen. Se tarjoaa oivan työkalun keskustella erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja näin saa paljon hyvää ja kriittistä palautetta. Yrityksen ja markkinan kasvaessa ja muuttuessa, myös Business Model Canvasia on helppo muokata. Muutoksien keskellä se auttaa myös fokusoitumaan olennaiseen.

Kirjoittanut: Rosa Tie, liiketalouden opiskelija. Laurea-ammattikorkeakoulu.

InnoVilla

InnoVilla on Hyvinkään kampuksella toimiva oppimisympäristö, jossa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla


Tutustu oppimisympäristö InnoVillaan