Siirry sisältöön

Antellin palvelumuotoiluprojektissa korostui luovuus ja rohkeus: ”Kaikki ratkaisut ovat jollain tavalla hyödynnettävissä”

Opiskelijat ideoivat uusia mahdollisuuksia Antellin kestorasiakonseptille Service design -opintojaksolla.

Kuten kaikkien yritysten, myös ravintoloiden tulee jatkuvasti kehittää vastuullisuuttaan ja vastata kestävän kehityksen tarpeisiin. Konkreettisia keinoja ravintola-alalla tähän ovat muun muassa jätteen ja hävikkiruoan vähentäminen. Laurean yritysyhteistyökumppani Antell onkin ottanut kokeiluun Circle pack -kestorasian, jonka avulla on pystytty vähentämään kertakäyttöastioiden muovijätettä merkittävästi sekä lisäämään hävikkiruoan myyntiä. Kokeilun jälkeen tuli tarve selvittää, kannattaako konseptia laajentaa ja miten– tähän tehtävään tarttuivat Laurean opiskelijat Service design -opintojaksolla.

- Kaikkien ryhmien ratkaisut ovat jollain tavalla hyödynnettävissä, kertoo Antellin kehittämispäällikkö Karoliina Hannula tyytyväisenä.

”Hienoa, että pääsee luomaan jotakin merkityksellistä”

Ideoita Circle packin hyödyntämiseen tulikin laidasta laitaan: opiskelijat kehittivät niin leimakorttia, ruokarekkaa, markkinointikampanjaa kuin mobiilisovellustakin. Projektissa mukana olleiden liiketalouden opiskelijoiden Sami Airikaisen ja Elizabeth Uusitalon mukaan luova työskentely oikealle yritykselle olikin projektin parasta antia. 

- Lempiasiani projektissa oli luova osuus ja ideoiminen. Pystyimme laajasti miettimään eri mahdollisuuksia, Elizabeth kertoo.

- Itse nautin siitä, että pääsimme tekemään projektia oikealle yritykselle. Hienoa, että pääsee luomaan jotakin merkityksellistä heille, Sami lisää.

Opiskelijat lähtivät kartoittamaan potentiaalisten asiakkaiden tarpeita haastatteluilla. Haastatteluiden ja vertailuanalyysin pohjalta he alkoivat kehittämään ideoita, joihin he saivat palautetta ja ohjausta Antellilta jo projektin puolivälissä. Lopulliset ratkaisut esitettiin loppuseminaarissa kurssin päätteeksi.

- Kommunikaatio ja ohjeistus toimi koko opintojakson ajan. Oli onnistumisen tunne, kun pystyimme vastaamaan kuluttajan ja Antellin tarpeisiin, Elizabeth kertoo.

Palvelumuotoilusta hyötyä tulevalle työuralle

Sekä Sami Airikainen että Elizabeth Uusitalo kokevat, että projektista jäi paljon käteen tulevaisuuden työelämän kannalta. Myyntiin ja markkinointiin tulevaisuudessa erikoistuva Sami kehitti tiiminsä kanssa Stamp and Go -leimakortin, jonka tarkoituksena on sitouttaa asiakas Circle packin käyttöön. Sami koki palvelumuotoiluprojektin hyödyllisenä:

- Erilaisten projektien kautta oppii ymmärtämään, mistä pitää ja mikä on se oma juttu, Sami pohtii.
- Tällainen kurssimuoto mahdollistaa kehittymisen myös paineen alla ja opettaa tekemään päätöksiä aikataulussa.

Elizabethin ryhmän haastatteluissa potentiaalisten asiakkaiden ongelmiksi nousi esimerkiksi inspiraation ja ajan puute kokkaamiseen. Tämän perusteella ryhmä ideoi ruokarekan, joka tuo noutoruoan Circle pack -rasioissa potentiaalisten asiakkaiden luokse. Kiertävä ruokarekka vastaa mm. etätyöntekijöiden tarpeisiin ja tarjoaa myös kätevän palautuspaikan pantilliselle rasialle. Elizabeth aikoo erikoistua opinnoissaan markkinointiin ja johtamiseen. Hän kokeekin, että palvelumuotoilusta jäi käteen paljon sellaista, mitä voi varmasti hyödyntää myös markkinointityössä.

- Tulevaisuuden työ tulee olemaan pitkälti projektiluontoista. Tällaisen projektin myötä olet jo askeleen edellä, kun valmistut ja menet työelämään, Elizabeth kommentoi.

Opiskelijayhteistyö tuo rohkeutta kokeilla uutta

- Oletettavaa on, että monia ideoita yhdistellään. Kaikista ratkaisuista tulemme hyödyntämään jotakin osa-aluetta, Karoliina Hannula sanoo.

Antell on suomalainen ravintola-alan perheyritys, jonka toiminnan ytimessä on kotimaisuus ja itte tehty lounasruoka. Myös vastuullisuusasiat ovat Antellilla keskiössä. Vastuullisuusasioista vastaava Karoliina Hannula painottaa, että pelkästään vastuullisuudesta viestiminen ei riitä, vaan myös tekoja täytyy olla:

- Nyt opiskelijoiden kanssa näkyi selvästi, että vastuullisuus yhdistettynä innovaatioon on tärkeää. Täytyy kokeilla uusia asioita rohkeasti. Voisi sanoa, että saimme opiskelijoilta rohkeutta, Karoliina kertoo.

Antell on tehnyt Laurean kanssa yhteistyötä jo pitkään, ja alkuvuodesta 2020 saakka yritys on ollut Laurean avainkumppani. Antellilla opiskelijayhteistyö nähdään tärkeänä asiana, joka auttaa yritystä kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan.

- Opiskelijaprojektit ravistelevat meitä. Vaikka meillä olisi minkälaista asiantuntemusta, opiskelijoiden kautta löytyy uusia näkökulmia. Olemme yhtä porukkaa ja mietimme samoja haasteita eri kannoilta. Myös yhteistyö lehtorien kanssa on ollut antoisaa, Karoliina Hannula kertoo.

Lisätietoja: