Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Tulevaisuusmuotoilun hyödyntäminen asukasryhmäsivuston kehittämisessä

YAMK-opiskelija Anna Melgin hyödynsi tulevaisuusmuotoilua opinnäytetyössään, jonka tavoite oli kehittää edelleen Helsingin kaupungin asukasryhmäsivustoa. Tuotoksena syntyneet, vuoteen 2023 sijoittuvat erilaiset tulevaisuuskuvat havainnollistavat toimintaympäristön muutostekijöiden vaikutuksia, mitkä tulisi ottaa kehitystyössä huomioon.

Uutinen 31.12.2018

Opinnäytetyön kohteena oli Helsingin kaupungin lapsiperheiden vanhemmille suunnattu asukasryhmäsivusto Perheentuki. Tavoitteena oli parantaa sivuston ylläpitäjien ymmärrystä vauhdilla muuttuvasta toimintaympäristöstä ja sen muutostekijöistä. Taustamuuttujina otettiin huomioon sekä isoja megatrendejä, kuten digitalisaatio ja osallisuus, että Suomen tason muutostekijöitä, kuten sote- ja maakuntauudistus sekä perhekeskusten valtakunnallinen kehitystyö.

Perheentuki-sivuston tavoitetilaa visioitiin backcasting-työpajassa, johon osallistui useita kaupungin työntekijöitä. Sivustolle luotiin oma visio ja ihannetodellisuus vuonna 2023. Tavoitetilaa täydennettiin vertailuaineistolla muista vastaavista sivustoista (benchmarking). Opinnäytetyön aikana hankittua tietoa prosessoitiin eri menetelmillä, kuten konseptikartalla ja tulevaisuuspyörä-tekniikalla.

Kerätyn tiedon perusteella luotiin Perheentuki-palvelulle kolme mahdollista tulevaisuuskuvaa, joiden päähenkilöinä ovat kuvitteelliset persoonat, vanhempi ja kaupungin työntekijä. Tulevaisuustarinoihin tuotiin näiden persoonien kautta katkelmia vuoden 2023 arjesta kolmesta eri näkökulmasta: negatiivinen, neutraali ja positiivinen kehityskulku. Tarinoiden nimet ovat: ”Alamäkeen mennään”, ”Business as usual” ja ”Älykäs Perheentuki”. 

Perheentuki-sivuston nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita analysoitaessa voitiin todeta, että sen toimintaympäristö on juuri nyt haastava. Kaupunki on panostanut sivuston kehittämistyöhön, mutta sen toimintaympäristön muutostekijöiden ja erilaisten tulevaisuudenkuvien vaikutus pitäisi ottaa huomioon tietoisemmin kuin tähän asti on tehty. Toimeksiantajan edustajat totesivat saaneensa uusia ajatuksia kehittämiseen. He olivat jo hyödyntäneet benchmarking-ideoita ja aikoivat hyödyntää tulevaisuustarinoita ja niiden tausta-aineistoa omassa kehittämistyössään.

Opinnäytetyössä sovellettu tulevaisuusmuotoilun malli yhdistää palvelumuotoilun ja tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä. Kehittämistyön ideointi aloitettiin vuonna 2017, mutta aktiivinen työskentely ajoittuu vuoteen 2018.

 


Lisätietoja:


Anna Melgin
opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
anna.melgin (at) gmail.com