Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Sosiaalialalle tarvitaan digitaalisia palveluita

YAMK-opiskelija Hanna Hukarin opinnäytetyössä selvitettiin kaipaavatko aikuissosiaalityön asiakkaat uudenlaisia digitaalisia yhteydenottotapoja sekä läpinäkyvyyttä asiakasprosessiin ja miten digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää.

Uutinen 3.12.2018

Aikuissosiaalityön asiakkaat kaipaavat uudenlaisia digitaalisia yhteydenottotapoja sekä läpinäkyvyyttä asiakasprosessiin. Nuorten aikuisten elämässä moni digitaalinen palvelu on jo arkipäivää, joten myös sosiaalityössä on vastattava asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Sosiaalialalla työntekijät tarvitsevat lisää koulutusta digitaalisista palveluista sekä uudenlaista asennoitumista digitalisuuteen. Lisää tuloksista voi lukea joulukuussa 2018 julkaistussa YAMK-opinnäytetyössäni, joka on nyt hyödynnettävissä sosiaalialan organisaatioissa.

Opinnäytetyössäni selvitin digitaalisten palveluiden kehittämisen toiveita ja tarpeita aikuissosiaalityössä. Lähtökohtana olivat sosiaalityön toimintojen sujuvoittaminen ja kokonaisprosessin laadukkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen digitaalisia palveluita hyödyntäen. Tavoitteenani oli saada ratkaisu siihen, miten digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää omalla työpaikallani aikuissosiaalityön asiakastyössä, palveluista tiedottamisessa ja työntekijän tavoitettavuuden parantamisessa.

Merkittävimpänä tuloksena oli se, että asiakkailla ei ilmennyt tarvetta saada varsinaista sosiaalityötä enemmän digitaalisena. Asiakkaat kuitenkin toivoivat digitaalisia tukipalveluita, jotta tiedon siirtäminen ja yhteydenotto nopeutuisivat. Ennaltaehkäisevänä koettiin myös laajempi palveluista tiedottaminen, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Sosiaalityön toivottiin olevan läpinäkyvämpää, ja kirjaukset ja suunnitelmat haluttiin asiakkaan nähtäville ja kommentoitaviksi sähköisesti.

Sosiaalityön tulee mukautua yhteiskunnan muutosten mukana ja digitalisaatio on tulevaisuuden megatrendi, joka näyttäytyy jo nyt tärkeänä osana sosiaalityötä. Isojen muutosten johtaminen vaatii paljon myös organisaatioilta. Koulutuksen lisääminen oppilaitoksissa ja työpaikoilla on tärkeässä roolissa muutoksen onnistumisessa. Sosiaalialan työntekijöiden ja esimiesten tulee hyödyntää digitalisaatiota ja tehdä työtä rohkeasti uusilla välineillä asiakkaan tarpeet huomioiden.

Digitalisten palveluiden kehittäminen sosiaalialalla on äärimmäisen tärkeää. Jatkotutkimusta ja konkreettisia tekoja tarvitaan pian. Tämä opinnäytetyö on tehty aikuissosiaalityön näkökulmasta, mutta tulokset ovat laajennettavissa sosiaalityöhön yleisesti. Digitaaliset palvelut ovat tärkeässä roolissa tulevaisuudessa, eikä sosiaaliala saa jäädä terveydenhuollon jalkoihin digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Yksi jatkokehittämisen kohde olisikin digitaalisten palvelujen konkreettista kehittämistä, esimerkiksi yhdessä pelisuunnittelijoiden ja sosiaalityön ammattilaisten kesken. Tarvitsemme rohkeutta kokeilla uudenlaisia välineitä tehdäksemme entistä parempaa tulevaisuuden sosiaalityötä.


Lisätietoja:

Hanna Hukari
p. 044-5646488 
hanna@hannahukari.fi  
Laurea-ammattikorkeakoulu   
Tradenomi (Ylempi AMK)
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut