Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Sisäisellä viestinnällä on positiivinen vaikutus asenteeseen ohjelmistorobotiikkaa kohtaan

YAMK-opiskelija Tiia Hautala tarkasteli opinnäytetyössään miten avoin sisäinen viestintä vaikuttaa ohjelmistorobotiikkaan liittyviin ennakkoluuloihin.

Uutinen 10.12.2018

Ohjelmistorobotiikka lisää pelkoa oman työn puolesta, erityisesti vakuutusalalla. LähiTapiola murtaa ohjelmistorobotiikkaan liittyviä ennakkoluuloja avoimella sisäisellä viestinnällä. LähiTapiolassa työskentelevä johtava asiantuntija Henna Maja kommentoi: ”Jotta ohjelmistorobotiikkaa tulee tutuksi koko LähiTapiolassa, tarvitaan siihen liittyviä nostoja arkeen ja erityisesti sisäisessä viestinnässä.” LähiTapiola Palvelut Oy oli toimeksiantajana opinnäytetyössä, jossa tutkittiin, miten sisäinen viestintä vaikuttaa asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilöstön asenteisiin ohjelmistorobotiikkaa kohtaan.

LähiTapiolan asiakasrajapinnassa työskentelevät palveluneuvojat ja korvausneuvojat kokevat sisäisen viestinnän olevan tärkein kanava ymmärtää ja oppia ohjelmistorobotiikkaa ja sen hyötyjä. Sisäisellä viestinnällä todettiin olevan välttämätön rooli ohjelmistorobotiikkaan liittyvien uhkakuvien poistamisessa.

Kaksivaiheisesti toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin mikä asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilöstön tietämys ohjelmistorobotiikasta on vuodenvaihteessa 2018 ja kesällä 2018. Kyselyiden välillä tapahtui erilaista viestintää, jolloin pystyttiin tutkimaan sisäisen viestinnän vaikutusta vastauksiin. Sisäisellä viestinnällä todettiin olevan positiivinen vaikutus asenteeseen ohjelmistorobotiikkaa kohtaan.

Kyselyiden jälkeen LähiTapiolassa toteutettiin tulevaisuusverstas, jonka aikaansaannoksena tehtiin sisäisen viestinnän suunnitelma ohjelmistorobotiikasta vuodelle 2019. Sisäisen viestinnän suunnitelman visioksi asetettiin ”Joulukuussa 2019 jokainen LähiTapiolan työntekijä tietää, mitä ohjelmistorobotiikka on ja miten sitä hyödynnetään omassa työssä.” Tulevaisuusverstas toteutettiin vastaanottajanäkökulmasta, johon osallistui palveluneuvojia ja korvausneuvojia.

Lisätietoja:

Tiia Hautala
Opinnäytetyön tekijä
tiia.hautala (at) lahitapiola.fi
p. 045 6522070