Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Ruutu-palvelu sai kehitetyllä käyttötavalla uutta hyötyä nostokarusellistaan

YAMK-opiskelija Markus Wennäkosken opinnäytetyö muokkasi Ruutu-palvelun etusivun sisältönostojen karusellia. Tuloksena muodostui tavoitteellisempi ja koordinoidumpi toimintamalli.

Uutinen 5.12.2018

Nelonen Median toimeksiantona tehty kehittämistutkimus muokkasi Ruutu-palvelun etusivun sisältönostojen karusellia. Aiemmin vanhoihin oletuksiin pohjautunut käyttötapa uudistettiin palvelumuotoilun ajatuksia ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tuloksena muodostui tavoitteellisempi ja koordinoidumpi toimintamalli.

Nelonen Median videopalvelu Ruudun sisältönostojen karusellin käyttöön on kehitetty uusi käyttötapa YAMK-koulutuksen opinnäytetyönä syksyllä 2018. Karuselli sijaitsee palvelun etusivulla ja kyseinen elementti on suunniteltu palvelun sisällä viestimiseen. Suuri elementti osoittautui tärkeäksi viestintäkanavaksi, kuten jo ennen tutkimusta ajateltiin.

Palvelumuotoilu toi kehitykseen tietoperustan ja samalla varmisti karusellin uuden käyttötavan olevan asiakaslähtöinen. Toinen tutkimuksen tietoperusta oli digitalisaatio eli nykyaikana vaikuttava ilmiö, jonka myötä digitaaliset palvelut tulevat osaksi ihmisten arkea. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnettiin vahvasti tutkimuksen osana ja videopalvelu tutkimuksen toimintaympäristönä on vahvasti digitalisaation termiin nojaavaa liiketoimintaa.

Palvelumuotoilun ja digitalisaation myötä haastettiin vanha Ruutu-palvelun sisältönostojen karusellin käyttömalli, joka perustui oletuksiin ja vanhaan tapaan. Uusi malli selvitettiin tutkimuksella, joka koostui sarjasta testejä, asiakkaiden haastatteluista, palvelun etusivun lämpökarttatutkimuksesta sekä klikkausdatan seuraamisesta.

Tulokset näyttivät karusellin ensimmäiselle paikalle nostettavan sarjan saavan erittäin paljon huomiota ja toimivan hyvin uusien sarjojen esittelemiseen palvelun käyttäjille. Elementin ensimmäisenä sijaitseva ohjelma näkyy käytännössä jokaisella kerralla, kun käyttäjä saapuu etusivulle. Suuri näkyvyysarvo hyödynnetään käyttämällä enemmän resursseja ensimmäisen karusellipaikan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että asiakkaat haluaisivat personoitua sisältöä karuselliin. Vaikka personointi ei ole toistaiseksi mahdollista Ruutu-palvelussa, pyritään karuselliin uudella käyttötavalla aikatauluttamaan sisältönostoja paremmin ja siten tarjoamaan asiakkaalle haluttuja sisältöjä.
Uusi käyttötapa otettiin käyttöön marraskuussa 2018. Kehitetty toimintamalli perustuu datan pohjalta tehtyihin päätöksiin, asiakkaan käyttäytymisen tunnistamiseen ja yrityksen tavoitteisiin. Sisältönostojen karuselli on oikein käytettynä erittäin hyödyllinen työväline ja sisältönostojen vaikutuksia sarjojen katseluun tullaan seuraamaan aktiivisemmin osana kehitettyä käyttötapaa.

 

Lisätietoja:

Markus Wennäkoski
opinnäytetyön tekijä
Laurea YAMK
Yrityksen kasvuun johtaminen
puh. +358 45 678 5544