Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Osallistava kehittäminen osaksi HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan johtamista

YAMK-opiskelija Laura Lindroosin opinnäytetyön tulosten mukaan vapaaehtoisia tulisi osallistaa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.

Uutinen 22.2.2019

Kolmas sektori etsii rooliaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Haasteina nähdään muun muassa se, miten järjestöjen ääni saadaan kuuluviin, kuinka järjestöjen rahoitusrakenne tullaan järjestämään tai minkälaisia mahdollisuuksia järjestöillä ylipäätään on vaikuttaa muuttuviin rakenteisiin. Jotta kolmas sektori löytää paikkansa muuttuvassa palvelujärjestelmässä, tulee ottaa käyttöön sekä uusia ajattelumalleja että vapaaehtoistoimijoiden runsaslukuinen ja kehittämismyönteinen joukko.

Kehittävällä työntutkimuksella moniäänisyyttä vapaaehtoistoimintaan

YAMK-opiskelija Laura Lindroosin opinnäytetyössä vapaaehtoiset osallistetaan toiminnallisin menetelmin kehittämään vapaaehtoistoimintaa. Opinnäytetyössä esitellään malli, jossa HelsinkiMission lapsiperheiden parissa toimiville vapaaehtoisille järjestetään kaksi työpajaa. Toinen  hankehakemuksen laatimiseen ja toinen olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöhön ja siitä nousevien haasteiden ratkaisemiseen. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, toimintatutkimuksellisella otteella osana HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan ammatillista koordinaatiotyötä ja sen kehittämistä. Kehittämistyön aikana toteutettiin kaksi toimintatutkimuksellista sykliä, joista kerättiin ainestoa toiminnallisten menetelmien avulla sekä palautekyselyillä.

Ammattimainen vapaaehtoistoiminnan koordinointi kehittyy yhdessä vapaaehtoisten kanssa

Tulosten perustella ammattimaisesti johdettua vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää suuntaan, jossa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat henkilöt pääsevät osaksi työn kehittämistä ja suunnittelua. Tämä sitouttaa vapaaehtoisia pysymään mukana toiminnassa ja laajentaa heidän osaamistaan. Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen koordinointi tulee vapaaehtoisten osallistamisen myötä moniäänisemmäksi. Tulosten perusteella vapaaehtoiset eivät niinkään kaipaa uusia vapaaehtoistyön muotoja, vaan laveampaa osallistumista jo olevassa olevaan toimintaan. Tämä lisää vapaaehtoisten kokemusta vapaaehtoistoiminnan omistajuudesta. Kehittämistyön myötä nousi esille, että vapaaehtoiset ovat valmiita ratkaisemaan myös vapaaehtoistoimintaa koskettavia haasteita.

 

Lisätietoja

Laura Lindroos
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK
p. +358405650326