Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Yhteiskehittäminen lastensuojelun perhekuntoutusyksikössä

Laurean sosionomi YAMK-opiskelija Reetta Kyyrö selvitti toukokuussa 2019 julkaistussa opinnäytetyössään, mitä yhteiskehittämisen työpajat tarvitsevat toteutuakseen osallisuutta tukevalla tavalla lastensuojelun perhekuntoutusyksikön palveluympäristössä.

Esille tuli, että työpajat tukevat toiminnan kehittämistä kehittäjäkumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja mahdollistavat dialogisen, tasavertaisen ja merkityksellisen kehittämissuhteen ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistoimintaan. Opinnäytetyössä toteutettiin työpajat, joissa kehitettiin yhdessä uudistettu verkkosivusto yksikölle. Verkkosivuston sisällössä korostui asiakkaiden ja työntekijöiden kokemustieto sekä perhekuntoutuksen arjen käytäntöjen ymmärrettävä ja todenmukainen, positiivinen esiin tuominen.

Yhteiskehittämisen työpajojen avulla luotiin asiakasosallisuutta edistävä kehittämismalli kehittäjäkumppanuuden tueksi ja uudistettiin lastensuojelun perhekuntoutusyksikön verkkosivusto vastaamaan sidosryhmien tarpeita. Yhteiskehittäminen mahdollistaa lastensuojelun perhekuntoutuksen asiakkaiden ja työntekijöiden kehittäjäkumppanuuden edistämisen ja aiempaa laajemman asiakasosallisuuden, tukien tasavertaisuuden ja dialogisuuden kehittämissuhteessa.

Asiakkaan osallisuus lastensuojelun perhekuntoutustyössä toteutuu jo usein asiakastyön työtavoissa ja osallisuutena palvelun käyttäjänä. Sen sijaan laajempi asiakasosallisuus, jossa asiakas nähdään tasavertaisena kehittäjäkumppanina ja vaikuttajana ja joka mahdollistaa asiakaslähtöisen kehittämisen ja toiminnan, vaatii uusien kehittämistyön menetelmien käyttöönottoa osana kuntoutustyötä. On ymmärrettävä, että lastensuojelutyössä kehittäjäkumppanuus vaatii tiedostavaa toiminnan, työtapojen ja ajattelun muutosta ja perinteisten asiakas-ammattilaisroolien haastamista ja purkamista. Yhteiskehittäminen mahdollistaa palveluiden kehittämisen tarjoamalla foorumin, jossa kokemustieto yhdistyy dialogissa ammatilliseen näkemykseen.
 
Verkkosivuston kehittäminen yhteiskehittämisen menetelmin toi esiin, että asiakkaat ja työntekijät haluavat tuoda esille kokemuksensa siitä, mitä perhekuntoutuksen arki on todellisuudessa. Merkittävää oli positiivisuuden, kodinomaisen yksikön ja sen arjen käytäntöjen esiin tuominen. Tulevien asiakasperheiden tiedonsaantia haluttiin tukea valokuvien muodossa yksikön tiloista ja ympäristöstä sekä tuoden esiin aitoja asiakkaiden kokemuksia. Merkittävänä nähtiin, että asiakas saa ymmärrettävää tietoa siitä, miten perheen arki tulee muuttumaan kuntoutuksessa ja että perhekuntoutus mahdollistaa perheille heidän tarvitsemansa tuen ja muutoksen.

Työpajojen havainnoinnin ja palautekyselyiden perusteella yhteiskehittäminen nähdään merkityksellisenä kehittämisen tapana ja yhteiskehittämisen työpajat mahdollistavat tasavertaisen osallisuuden ja tukevat toiminnan kehittämistä yhteistyössä. Tärkeinä teemoina kehittämisen kannalta olivat tasavertaisuuden tukeminen, ilmapiirin luominen, dialogisen vuorovaikutuksen tukeminen ja mahdollistaminen sekä työpajojen fasilitoinnin ja käytännön järjestelyjen merkitys.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Reetta Kyyrö
opinnäytetyön tekijä
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa (YAMK)
puh. 050 3209077
reetta.kyyro@gmail.com