Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Hyvinvointia ja toimintakykyä korkeakouluopiskelijan elämään - palvelumuotoilun keinoin kohti fyysisesti aktiivisempaa arkea

YAMK-opiskelija Liisa Karhi selvitti opinnäytetyössään Laurea Leppävaaran korkeakouluopiskelijoiden arkipäivän rutiineja ja haasteita hyvinvoinnin ja toimintakyvyn näkökulmasta. Opiskelijan päivä näyttäytyi passiivisena, sisältäen jopa yli 10 tuntia istumista. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli niska- ja hartiaseudun vaivoja. Palvelumuotoilun keinoin kehitettiin toimenpide-ehdotukset sekä palvelukonseptikuvaus fyysisesti aktiivisemman hyvinvointia tukevan opiskeluarjen onnistumiseksi.

Kehittämistyö osoitti, että korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisempaa kulttuurista muutosta. Fyysinen aktiivisuus tulisi integroida opiskeluarkeen luonnollisena osana ottamalla se osaksi Laurean arvoja kaikilla tasoilla. Aktiivisuuteen positiivisesti suhtautuva ja kannustava ilmapiiri ilman pakkoa ja suorittamisen korostamista on edellytys sille, että jokainen voi olla fyysisesti aktiivinen omalla itselleen sopivalla tavalla päivittäin. Erilaiset vihjeet, muistutukset ja mahdollisuudet fyysiseen aktiivisuuteen päivän aikana muodostavat aktiivisen ympäristön, jossa jokainen liike merkitsee ja luo myös lisää liikettä. Opintojen alkaessa tarjottava opastus voimaharjoittelulaitteiden hyödyntämiseen sekä paikalla olevat selkeät opasteet antavat valmiudet huolehtia hyvinvoinnista myös lihaskunnon osalta. Esimerkiksi lukukauden kokonaisliikemäärään liitetyllä yhteisellä tavoitteella ja sen seuraamisella voidaan tuoda yhteishenkeä ja lisämotivaatiota harjoitteluun.

Haastattelujen ja kyselyn pohjalta opiskelijoiden inaktiivisuuden taustalla vaikuttavat luento-opetuksen passiivisuus, vähäiset tauot, ajan ja motivaation puute, muistutuksen ja kannustuksen tarve, nykyisen voimaharjoittelupaikan sijainti sekä tiedon puute säännöllisen lyhytkestoisen lihasaktivoinnin hyödyistä. Tunne muiden katseista fyysisen aktivoitumisen yhteydessä estää monen tekemisen. Myös olemassa olevat taukorutiinit ja pelko taukokeskustelujen menettämisestä vaikuttavat käyttäytymiseen.

Päivittäisten rutiinien muodostaminen fyysiseen aktiivisuuteen ja istumisen tauottamiseen yhdistettynä säännölliseen lyhytkestoiseen lihasaktivointiin kampuksella sijaitsevilla HUR-ilmanpainevastuslaitteilla lisäisi tutkimustietoon peilaten korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja vaikuttaisi positiivisesti myös Laurean palvelulupauksessa mainitun opiskelun arkipäivän hyvän sujumisen kokemukseen. Opinnäytetyön tuloksena syntyi myös rautalankamalli helppokäyttöisestä päivittäiseen aktiivisuuteen kannustavasta sovelluksesta personointimahdollisuuksineen ja valmiine harjoitusohjelmineen. Sovelluksen toteuttaminen esimerkiksi oppilastyönä toisi lisäarvoa palvelukonseptiin.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Liisa Karhi
opinnäytetyön tekijä
Palvelumuotoilu YAMK, Laurea
Puh. +358 50 340 2602