Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston toiminnan keskiössä yhteisö, näkyvyys ja koulutus

Juho Olenius toteutti YAMK-opinnäytetyönsä perustamalla varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston.

Kuvituskuva.

Seikkailukasvatus on kokemuksellista kasvatustoimintaa, jossa opitaan taitoja yhteisön jäsenenä toimimiseen itsensä haastamisen kautta. Toimintamalli ei ole mahdollisuuksista ja potentiaalistaan huolimatta vakiintunut osaksi varhaiskasvatuksen kenttää. Suomessa on yksittäiset toimijoita, jotka toteuttavat varhaiskasvatusta seikkailukasvatuksellisesta näkökulmasta, mutta kehittääkseen seikkailukasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa niiden tulisi myös organisoitua. Laurean Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijan Juho Oleniuksen opinnäytetyön tarkoituksena olikin perustaa varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto ja tehdä verkostolle toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Tuore verkosto tuo yhteen seikkailukasvatuksen toimijat

Seikkailukasvatuksessa osallistujia tuetaan osallisuuteen: Ryhmän jäsenet ovat tärkeässä roolissa vertaisina tai oppimisen tukijoina. Osallistujia tuetaan osallisuuteen tavoitteiden ja toiminnan määrittämisessä sekä vastuunottamisessa omasta ja yhteisestä toiminnasta.

Juho Oleniuksen opinnäytteen kehittämistyön tuloksena perustettiin Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto, osaksi valtakunnallisen Seikkailukasvatusverkoston intressien mukaan järjestäytyneitä alaverkostoja. Verkostoituminen osoittautui ammattikasvattajille toimivaksi tavaksi organisoitua. Verkostolle tuotettiin myös vuoden 2021 toimintasuunnitelma, joka edesauttaa verkoston vaikuttamistyön kohdistamista ja tukee toiminnan jatkuvuutta.

Toimintasuunnitelma antaa tuoreelle verkostolle askelmerkit ja suunnan sille, kuinka seikkailukasvatuksen asemaan varhaiskasvatuksessa pyritään vaikuttamaan. Vaikuttamistyö tapahtuu monilla eri tasoilla. Ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on mitoitettu tuoreelle verkostolle sopivaksi, tukien myös emoverkoston tavoitteita ja toimenpiteitä. Toiminnan painopisteitä ovat yhteisö, näkyvyys ja koulutus, joihin on kuhunkin määritelty tavoitteet sekä käytännön toimenpiteet.

Verkoston toiminta perustuu yhteisöön, näkyvyyteen ja koulutukseen

Yhteisön ja yhteisöllisyyden muodostuminen on haaste vallitsevassa maailmantilanteessa, käytännössä etäyhteyksin toteutettuna. Opinnäytetyössä perustetussa verkostossa pyritään vahvistamaan seikkailukasvatuksen yhteisön verkostomaisuutta tukemalla tuntemisen, luottamisen ja sitoutumisen muodostumista. Tämä tapahtuu aluksi keskinäisessä viestinnässä ja tilanteen antaessa myöden myös yhteisissä tapahtumissa.

Seikkailukasvatuksen näkyvyyden lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa verkosto pyrkii lisäämään seikkailukasvatustietoa sekä parantamaan sen saatavuutta. Tarkoitus ei ole ainoastaan juurruttaa seikkailukasvatusta varhaiskasvatukseen, vaan tavoitteena on, että varhaiskasvatus nähtäisiin myös toimialana ja -ympäristönä vahvemmin osana seikkailukasvatusta. Suunnitelmissa onkin kehittää viestintää ja tuottaa sisältöjä varhaiskasvatuksen seikkailuverkoston kanaviin, sekä olla mukana alan tapahtumissa heti kun se on mahdollista.

Koulutuksen kehittäminen on olennainen osa varhaiskasvatuksen seikkailuverkoston toimintaa ja osaamisen kasvattaminen on keskiössä. Verkosto pyrkii lisäämään varhaiskasvatukseen kohdistettua seikkailukasvatuskoulutusta sekä selvittää yhteistyömahdollisuuksia niin oppilaitosten kuin kentän ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa.
Verkoston toiminta on jo alkanut tuottamaan tulosta:

Varhaiskasvatuspuolen kiinnostus seikkailukasvatusta kohtaan on ollut suurta ja entistä leveämpien, yhteisten hartioiden myötä tehty avaus on otettu avosylin vastaan myös seikkailukasvatuksen puolella.

Tutustu Juho Oleniuksen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Juho Olenius
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
etunimi.sukunimi@kolumbus.fi