Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Työpaikan WhatsApp-ryhmät vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta

YAMK-opiskelija Janne Pirttikoski tutki WhatsApp-ryhmän merkitystä yhteisöllisyyden kokemukselle työyhteisöissä.

Työyhteisön WhatsApp-ryhmät tukevat merkittävästi yhteisöllisyyttä, vahvistavat kokemusta työyhteisön jäsenyydestä ja ovat avoimia erilaisuudelle, selviää tuoreesta Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä. Ryhmät myös lisäävät yhteydenpitoa, tiedonkulkua ja hauskojen hetkien jakamista. Ne lähentävät työyhteisön jäseniä mutta eivät lisää tapaamisia reaalimaailmassa. Ryhmien haitallisena puolena voidaan pitää työasioiden liukumista vapaa-ajalle.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -YAMK-koulutuksen opiskelija Janne Pirttikoski tutki opinnäytetyössään WhatsApp-ryhmän merkitystä yhteisöllisyyden kokemukselle työyhteisöissä, joissa tehdään vuorotyötä tai epäsäännöllistä työaikaa. Tutkimukseen vastasi 204 henkilöä. 

Nykyaikaista ryhmäytymistä

WhatsApp-ryhmään kuuluminen koetaan tärkeäksi, kun työkaveria nähdään epäsäännöllisesti. WhatsApp-ryhmä vahvistaa kokemusta työyhteisön jäsenyydestä ja näyttäytyy erityisen merkityksellisenä nuoremmille ja vähemmän aikaa työelämässä olleille vastaajille.

– En ollut ajatellut aiemmin miten tärkeä WA-ryhmä on meillä, kommentoi yksi vastaajista.

WhatsApp on maailman yksi suosituimmista sosiaalisen median palveluista ja vuoden 2018 suosituin pikaviestin.

Virtuaaliympäristössä erilaisuus ei haittaa

Sosiaalinen media tukee tutkimusten mukaan mahdollisuutta olla juuri sellainen kuin on. Kyselyn vastaajat kokevatkin, että WhatsApp-ryhmässä voi olla oma itsensä ja ilmaista mielipiteensä vapaasti ilman pelkoa joutua ryhmän ulkopuolelle.

Vähemmän merkityksellisenä nähdään yhteisymmärryksen tavoittelu, ja toisten mielipiteitä kunnioitetaan laajalti. Yhteisten arvojen korostuminen ei ryhmissä ole niin tärkeää, mikä on ominaista sähköiselle viestimiselle.

Yhteisöllisyys koostuu monista tekijöistä

Yhteisöllisyyttä selittävät tekijät – muun muassa luottamus, kunnioittaminen, kutsutuksi tuleminen, hyväksyntä, kuuluminen, yhteistyö, vuorovaikutus sekä tuen antaminen ja vastaanottaminen – näyttäytyvät työyhteisöjen WhatsApp-ryhmissä selkeästi. Nämä teemat ovat työelämän yhteisöllisyyden tutkimuksista johdettuja.

Yhteisöllisyys on yksi ihmisen psykologisista perustarpeista. Se kuvastaa kokemusta johonkin kuulumisesta ja syntyy sosiaalisissa suhteissa.

”Työ luikertelee vapaa-ajalle”

Työyhteisön WhatsApp-ryhmien on esitetty rikkovan rajaa työn ja vapaa-ajan välillä (HS 28.10.2019). Opinnäytetyön tuloksissa mahdollisesti huolestuttavana näkyi työasioita käsittelevien ryhmien osuus – yhdeksässä ryhmässä kymmenestä työasiat ovat läsnä.

Lisäksi neljäsosa vastaajista kertoi osallistuvansa työyhteisön WhatsApp-ryhmän keskusteluun vähintään kerran päivässä, enemmistö muutamia kertoja viikossa. Toisaalta WhatsApp-ryhmässä hauskojen hetkien jakaminen – myös työasioissa – nähdään tärkeänä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Janne Pirttikoski, opinnäytetyön tekijä
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, YAMK
janne.pirttikoski@gmail.com