Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Teollisuuden sivuvirroista ja luonnon raaka-aineista kestävämpiä raaka-aineratkaisuja kosmetiikkateollisuuden käyttöön

Iida Haglund etsi opinnäytetyössään ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen kosmetiikkateollisuudessa.

Estenomiopiskelijat harjoittelevat kosmetiikkatuotteiden valmistusta laboratoriossa.

Kosmetiikkateollisuudessa vastuullisuus on noussut keskeiseksi teemaksi viime vuosina, joten kestävästi tuotetut tuotteet ja kierrätetyt raaka-aineet ovat keskeinen osa tulevaisuuden kosmetiikkateollisuutta. Laurean Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa -selvityshankkeessa työskennellyt Iida Haglund halusi opinnäytetyössään etsiä ratkaisuja siihen, millaisia muun teollisuuden sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää kosmetiikkateollisuudessa ja voidaanko synteettisiä raaka-aineita korvata tehokkaasti luonnon raaka-aineilla.

Sivuvirroista uusia raaka-aineita

Elintarvike- ja puuteollisuudesta syntyy jalostuksen ja prosessoinnin osana sellaisia sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää kosmetiikan raaka-aineiksi. ”Toisen jäte on toisen raaka-aine” –periaatteella voitaisiin resurssitehokkaasti hyödyntää kaikki raaka-aineet ja niiden osat ilman hukkaa tai jätteen tuottamista.

LUKOS-hankkeessa selvitettiin mahdollisia kosmetiikkateollisuuteen sopivia kotimaisia teollisuuden sivuvirtoja sekä kosmetiikka-alan toimijoiden kiinnostusta hyödyntää niitä raaka-aineina. Lähtökohtaisesti sopivia sivuvirtoja ja kiinnostusta niiden hyödyntämiseksi löytyi laajasti, mutta sivuvirtojen käytölle koettiin myös monenlaisia haasteita. Opinnäytetyössä selvitettiin myös rypsiöljyn kuumapuristusprosessista sivuvirtana syntyvän bentoniittisaviyhdisteen sopivuutta kosmetiikka-alan käyttöön, ja todettiin kyseisen sivuvirran soveltuvan esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden raaka-aineeksi tai kylpylöiden ja hoitoloiden vartalo- ja kasvohoitoihin.

Bakuchiol retinolin korvaajana

Opinnäytteessä tutkittiin myös Psoralea Corylifolia -kasvista uutettavan bakuchiol -nimisen yhdisteen käytön ekologista ja eettistä kestävyyttä, sekä voisiko sillä siten korvata synteettisesti valmistettavan retinolin luonnonkosmetiikan tuotteissa. Tuloksena todettiin yhdisteen olevan erittäin toimiva korvaaja retinolille kosmetiikkatuotteissa. Se oli monen eri tutkimuksen tulosten mukaan yhtä tehokas ikääntymisen merkkien poistamisessa sekä aknen hoidossa kuin retinoli, mutta aiheutti vähemmän erilaisia ihoärsytyksiä. Raaka-aineena bakuchiol on myös retinolia monikäyttöisempi, sillä se on vähemmän valoherkkä ja sisältää UV-säteilyltä suojaavia ominaisuuksia.

Bakuchiolin eettisyyden ja ekologisuuden arvioinnissa tukeuduttiin mm. uhanalaisten lajien kansainvälisen kaupan yleissopimukseen, IUCN:n uhanalaisten lajien punaiseen luetteloon, YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sekä arvioitiin kasvin viljelyn eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Bakuchiol todettiin näiden perusteella eettiseksi vaihtoehdoksi, mutta tarkempi analyysi pitäisi tehdä jokaisen toimittajan raaka-aineesta erikseen, jotta saatavilla olisi tiedot myös uuttomenetelmistä, kuljetuksista, pakkausmateriaaleista ja muista arvioinnin tekoon vaikuttavista seikoista.

Tutustu Iida Haglundin opinnäytetyöhön Kestävämpää kosmetiikkaa teollisuuden sivuvirtoja ja luonnon raaka-aineita hyödyntäen Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Iida Haglund
Estenomi (YAMK), Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelma
Puh: +358 50 517 0187 / iida.haglund@gmail.com