Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Palvelumuotoilulla kohti ihmislähtöisempää lainsäädännön valmistelua

YAMK-opiskelija Sara Mäkäräisen opinnäytetyössä lainvalmisteluun syvennyttiin ihmiskeskeisen kehittämisen näkökulmasta.

Kuvituskuva.

Lainsäädäntöä valmistellaan ja kehitetään, jotta ihmisten oikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Laurean palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen opiskelijan Sara Mäkäräisen opinnäytetyössä lainvalmisteluun syvennyttiin ihmiskeskeisen kehittämisen näkökulmasta. Tuloksena syntyi konsepti, jota hyödyntämällä sosiaali- ja terveysministeriössä voidaan ottaa askelia kohti ihmislähtöisempää lainvalmistelua.

Opinnäytetyö lähti liikkeelle tarpeesta kehittää asiakastiedon keräämisen ja asiakasymmärryksen hyödyntämisen prosesseja ja käytäntöjä sosiaali- ja terveysministeriössä. Tavoitteena oli luoda konsepti, jota hyödyntämällä sosiaali- ja terveysministeriö voi vahvistaa osallisuus- ja vuorovaikutustoimenpiteiden suunnittelua käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen toisella kaudella 2024–2027.

Kehittämistyön käsitteellinen tausta kiteytyy ajatukseen ihmislähtöisestä lainvalmistelusta. Lainvalmistelua lähestytäänkin opinnäytetyössä ihmiskeskeisen ajattelun ja muotoiluajattelun näkökulmista. Lisäksi opinnäytetyössä tunnistetaan lainvalmistelulle ominainen poliittinen konteksti, joka luo omanlaiset reunaehdot lainsäädännön ihmislähtöiselle kehittämiselle.

Tutkimuksellisen kehittämisen lähestymistavaksi on opinnäytetyössä valittu palvelumuotoilu, joka perustuu ihmiskeskeisen suunnittelun tutkimukseen. Kehittämistyössä keskityttiin organisaation sisäisiin prosesseihin ja käytäntöihin. Keväällä 2023 toteutettu iteratiivinen kehittämisprosessi eteni tuplatimantti-prosessimallin mukaisesti ja kehittämiseen osallistui useita ministeriön virkamiehiä. Tutkimuksellisen kehittämisen menetelmiksi oli valittu muun muassa työpöytätutkimus, haastattelut sekä yhteiskehittämistyöpajat.

Kehittämistyön tuloksena syntyi konsepti ihmislähtöisen lainvalmistelun vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriössä. Konsepti sisältää ihmislähtöisen lainvalmistelun vision ja prosessikaavion, ohjeistuksen osallisuus- ja vuorovaikutustoimenpiteiden suunnittelun tueksi sekä arviointikehikon lainvalmistelun ihmislähtöisyyden arvioimiseksi. Tulokset helpottavat osaltaan hyvään lainvalmisteluun kuuluvien osallisuus- ja vuorovaikutustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Tulokset ovat myös sovellettavissa eri ministeriöihin, joissa pyritään edistämään lainvalmistelun ihmislähtöisyyttä.

Opinnäytetyössä esitelty konsepti on kuitenkin toteutuessaan vain yksi askel kohti ihmislähtöisempää lainsäädännön valmistelua. Kehittämisen seuraavassa vaiheessa olisi esimerkiksi tärkeää laajentaa näkökulma sisäisistä prosesseista niihin ihmisiin, jotka ovat oikeutettuja Suomen sosiaaliturvaan. Huomioita tulisi myös kiinnittää moniammatillisuutta ja yhteiskehittämistä tukevien rakenteiden vahvistamiseen.

Tutustu Sara Mäkäräisen opinnäytetyöhön Ihminen keskiössä? Ihmislähtöisyyden vahvistaminen sosiaaliturvaan liittyvän lainsäädännön valmistelussa ja kehittämisessä Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sara Mäkäräinen
Opinnäytetyön tekijä
Palvelumuotoilu (YAMK)
+358 400 770 006