Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Palvelumuotoilu osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä

YAMK-opiskelijat Katja Jokelainen ja Katja Österberg tutkivat digitaalisen itsearvioinnin työkalun kehittämisprosessi Omniassa.

Koulutuskuntayhtymä Omniassa toteutettiin tutkimuksellinen kehittämistoimintatyö Laurean sosionomin YAMK-koulutuksen opinnäytetyönä. Kehittämistoiminnalla tuotettiin digitaalinen opiskeluvalmiuksien itsearvioinnin työkalu Omnian ammatillista perustutkintoa suorittaville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Kehittämistoiminnassa hyödynnettiin palvelumuotoilua. Tärkeänä osana prosessia oli se, että opiskelijat olivat aktiivisia osallisia. Tuotettu digitaalinen itsearvioinnin työkalu otetaan Omniassa käyttöön syksyllä 2019. Työkalu on kaikkien koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa on kasvanut. Heitä oli Omniassa 2019 huhtikuussa 31,4% kaikista perustutkinnon opiskelijoista. Uudistunut ammatillinen koulutus mahdollistaa aiempaa paremmin myös heille yksilölliset opintopolut. Opiskelijan polku voidaan opintojen alussa suunnitella niin, että opiskelija saa paremmin oikein kohdennettua tukea ja ohjausta. Osana ammatillisia opintoja voidaan opiskelijoille järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ammatillisissa opinnoissaan.

Digitaalinen itsearvioinnin työkalu

Digitaalinen itsearvioinnin työkalu kehitettiin sellaiseksi, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat työkalun avulla arvioida ja tunnistaa omia opiskelun perusvalmiuksiaan sekä pohtia omaa opintopolkuaan ja tuen tarvettaan opintojen alussa. Itsearvioinnin työkalun kautta saatuja tuloksia hyödynnetään Omniassa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden vastuuopettajan toimesta opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelmaa (HOKS) laadittaessa. Itsearviointi tukee opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Palvelumuotoilu ja osallisuus

Palvelumuotoilu tuki osallistavaa tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Koulutuksen kentällä tapahtuu paljon muutoksia, jotka edellyttävät koulutuksen järjestäjiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa palvellakseen paremmin asiakkaita. Keskeisin asiakas koulutuksen kentällä on opiskelija. Palvelumuotoilu mahdollisti hyvin opiskelijoiden aidon osallistumisen ja todellisen vaikuttamisen tässä kehittämistyössä.

Tutustu digitaaliseen opiskeluvalmiuksien itsearvioinnin työkaluun tästä linkistä.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa.

Lisätietoja ja pyynnöt digitaalisen työkalun saamiseksi omaan käyttöön opinnäytetyön tekijöiltä:

Katja Jokelainen
kjokelainen@gmail.com, puh. 050 350 4006

Katja Österberg
katja.osterberg@omnia.fi, puh. 040 126 4863

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, YAMK