Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Omaishoitajien etävalmennuksen kehittämisellä vastattiin akuuttiin haasteeseen Helsingin kaupungin ikääntyneiden palveluissa

Eija Tapionlinnan opinnäytetyössä toteutettiin omaishoitajien etävalmennus moniammatillisen kehittämisryhmän yhteistyönä.

Omaishoito on yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Kunnan tehtävänä on tukea vaativaa hoivatyötä tekeviä omaishoitajia, jotta he jaksavat huolehtia läheisistään ja myös itsestään. Omaishoitajien tietojen ja taitojen karttumista sekä vertaistuen saamista pyritään edistämään tarjoamalla heille valmennusta.

Helsingissä omaishoitajien valmennuskursseilla on pitkät perinteet. Koronavuosi 2020 toi uuden haasteen valmennuksen järjestämiselle, koska valmennusryhmää ei voitu toteuttaa lähitapaamisena. Eija Tapionlinnan opinnäytetyössä vastattiin akuuttiin haasteeseen toteuttamalla omaishoitajien valmennuskurssi etävälitteisesti. 

Moniammatillista yhteistyötä

Opinnäytetyössä koottiin valmennuksen suunniteluun ja toteuttamiseen moniammatillinen työryhmä Helsingin Soten organisaatiosta. Kehittämisyhteistyö tehtiin digitaalisella viestintä- ja yhteistyöalustalla, koska suurin osa työntekijöistä oli siirtynyt koronatilanteen vuoksi etätyöhön. Työskentelyyn osallistuneet ammattilaiset kokivat etävälitteisen työskentelyn tehokkaaksi työtavaksi, joka on mielenkiintoista yhdessä oppimista ja panostamista monimuotoisten palvelujen kehittymiseen. 

Aktiivisia omaishoitajia

Etävalmennuksen pilottikurssi toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Kurssille osallistui kuusi uutta omaishoitajaa. Heillä kaikilla oli valmiudet osallistua etätapaamisiin oman tietokoneen ja internetyhteyden kautta. He olivat motivoituneita osallistujia, oppijoita ja myös kehittäjiä. He suhtautuivat kriittisesti etävälitteisyyteen liittyviin haasteisiin, mutta pyrkivät ratkaisemaan osallistumisen aikana ilmenneitä ongelmia itsenäisesti ja ehdottivat aktiivisesti keinoja etätyöskentelyn parantamiseen jatkossa.  

Tulevaisuudessa valmennusta tarjotaan monimuotoisesti

Kokeillen kehittäminen sopi hyvin omaishoitajien etävälitteisen valmennuksen pilottikurssin suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalliksi. Opinnäytetyön tuloksissa omaishoitajat ja työntekijät toivat esille etävälitteisen palvelun etuja ja kehittämistarpeita. He toivat myös esille lähitapaamisina tuotettavien palvelukokonaisuuksien tärkeyttä, hyviä ominaisuuksia ja kehittämiskohteita.

Valmennusten ja omaishoitajien palvelujen kehittämisyhteistyö saatiin tässä opinnäytetyössä hyvin alkuun ja työ jatkuu. Tavoitteena on kehittää palveluja monimuotoisiksi niin, että asiakkaat voivat valita oman tarpeensa mukaisesti sekä etä- että lähipalveluna tarjottavia palvelusisältöjä ja olla myös osallisina palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tutustu opinnäytetyöhön Omaishoitajien etävalmennuksen kehittäminen Helsingin kaupungin ikääntyneiden palveluissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Eija Tapionlinna
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (YAMK)
puh. +358 40 771 9254