Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Lisää valinnanvapautta asumispalveluyksiköiden valintaan e-palvelun avulla

Jenna Helston opinnäytetyöstä selvisi, että olemassa olevien asumispalveluyksiköiden vertailu on tällä hetkellä hankalaa asiakkaille ja heidän omaisilleen.

Laurean Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelija Jenna Helsto toteutti opinnäytetyönsä tuottamalla tietoperustan asumispalveluyksiköiden hakukoneelle, josta löytyisi kaikki ikääntyneille, vammaisille ja kehitysvammaisille tarkoitetut asumispalveluyksiköt koko Suomen laajuisesti.

Erityisryhmien valinnanvapauden parantaminen on ajankohtaista. Tarve laadukkaille ja yksilölle sopiville asumispalveluyksiköille tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään. Jokaisella on oikeus valita, missä ja millaisessa ympäristössä asuu. Tämän valinnanvapauden ei tulisi vain rajoittua terveisiin ja hyvinvoiviin, vaan myös erityisryhmiin kuuluvilla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen elämään, jota oikeanlainen asumisympäristö tukee.

Opinnäytetyön tutkimuksellisessa osuudessa analysoitiin Vantaan kaupungin asumispalveluyksiköiden verkkosivujen sisältö. Tutkimuksessa selvisi, että asumispalveluyksiköiden tieto on hajallaan, eikä verkkosivuja ole suunniteltu käyttäjäystävällisiksi. Jos asiakas tai hänen omaisensa haluavat vertailla olemassa olevia asumispalveluyksiköitä, on se tällä hetkellä hankalaa. Tilannetta on kuitenkin pyritty jo parantamaan Suomi.fi palvelun avulla. Myös yksittäiset kunnat ovat kehittäneet asumispalveluyksiköiden verkkosivuja viime vuosina. Kuitenkin verkkosivu, joka tarjoaa yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa käyttäjäystävällisessä muodossa, puuttuu.

Tiedon saatavuutta ja vertailukelpoisuutta parantaisi e-palvelu, joka kattaa koko Suomen asumispalveluyksiköt. Jos suunnitteluprosessiin otetaan mukaan e-palvelun käyttäjäryhmät, takaa se tarpeisiin vastaavan palvelun toteutuksen. Standardoitu ja avoin tieto verkossa luo alalle tervettä kilpailua, ja auttaisi asiakkaita tekemään oikeita päätöksiä asumispalveluyksikön valinnassa.

Tutustu Jenna Helston opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Jenna Helsto
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
etunimi.sukunimi@hotmail.com