Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastavan syömishäiriöpotilaan hoito

YAMK-opiskelija Hilkka Immonen toteutti opinnäytetyössään hoito-oppaan Syömishäiriökeskuksen käyttöön.

YAMK-opiskelija Hilkka Immosen opinnäytetyössä tutkittiin miten epävakaata persoonallisuushäiriötä ja syömishäiriötä sairastavan hoitoa voidaan kehittää Syömishäiriökeskuksessa ja koosti hoito-oppaan osaston sisäiseen käyttöön.

Epävakaapersoonallisuushäiriö

Epävakaa persoonallisuushäiriö on yleinen komorbidi sairaus syömishäiriön rinnalla. Suomessa epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastavia on noin 0.7%. Epävakaan persoonallisuushäiriö alentaa potilaan toimintakykyä ja pärjäämistä elämässä. Käyttäytymisen säätelyn häiriö, ongelmat vuorovaikutuksessa sekä epävakaus tunne-elämässä ovat epävakaan persoonallisuushäiriön kolme keskeistä oirekokonaisuutta.

Syömishäiriökeskus

Syömishäiriökeskus on Suomen ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa kokovuorokautista hoitoa tarjoava syömishäiriöihin keskittynyt yksityinen palveluntuottaja. Elämän Nälkään ry:n omistama keskus perustettiin vuonna 2001. Syömishäiriökeskus tarjoaa hoitoa, kuntoutusta, terapiaa, tukea ja ohjausta syömishäiriötä sairastavalle, hänen läheisilleen sekä hoitoalan ammattilaisille. Syömishäiriökeskuksen osaamisalueeseen kuuluvat kaikki syömishäiriön muodot, kuten anoreksia, ahminta- ja ahmimishäiriöt, ylipaino sekä kehon aiheuttamat mielialan muutokset ja ahdistus. Kehittämistyö suunnattiin kuntoutus- ja hoitoyksikön käyttöön. Syömishäiriökeskuksella on myös terapia yksikkö ja päiväosasto.

Osastolla on tarkat rutiinit ja säännöt. Potilaille nimetään 2-4 omahoitajaa. Yhdessä omahoitajien kanssa potilas tekee hoitosuunnitelman, johon kirjataan hoidon tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Ravitsemusterapeutti tekee yksilöllisen ravitsemussuunnitelman, jota noudatetaan tarkasti.

Tutkimus

Kehittämistyön tutkimusosiona selvitettiin kuinka usein epävakaan persoonallisuushäiriön oireita yksikössä esiintyy ja miten sairaus osastolla ilmenee. Lisäksi hoitohenkilökunnalta pyydettiin kehittämisehdotuksia siitä, miten epävakaata persoonallisuushäiriötä tulisi hoitaa ja mitä toiveita kehittämistyölle on. Vastauksissa ilmeni, että epävakaan persoonallisuushäiriön oireita ilmenee usein. Näkyviksi oireiksi nostettiin esiin käyttäytymiseen, tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Samat asiat, jotka ovat epävakaan persoonallisuushäiriön kolme keskeistä oirekokonaisuutta. Henkilökunta kaipasi lisää tietoutta ja koulutusta sairaudesta sekä hoitomallia, suullisia- ja kirjallisia ohjeita sekä johdonmukaisia linjauksia.

Kehittämistyön lopputuote

Tutkimustulosten pohjalta koottiin laaja teoreettinen tietoperusta. Työn keskeinen tietoperusta on koottu kansallista sekä kansainvälisistä hoitosuosituksista, julkaisuista ja tutkimuksista, jotka käsittelevät aihetta epävakaa persoonallisuushäiriö. Tietoperusta pyrittiin kokoamaan laajaksi kansainvälisiä ja kansallisia lähteitä hyödyntäen.

Tietoperustaa hyödyntäen koottiin Syömishäiriökeskukseen sisäiseen käyttöön hoito-opas. Syömishäiriökeskuksella on oma hoitomalli syömishäiriöiden hoitoon. Kehittämistyön lopputuotteena syntyneen hoito-oppaan on tarkoitus toimia sen rinnalla tai pelkästään. Lisäksi hoitohenkilökunnalle järjestetään aiheesta kehittämispäivä.

Opinnäytetyö löytyy Theseus-palvelusta.

Lisätietoja:

Hilkka Immonen, opinnäytetyön tekijä
Hoitoalan johtaminen ja kehittäminen, YAMK
Puh. 040 8389118