Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Onnistu tavoitteissa digitaalisen mediastrategian avulla

YAMK-opiskelija Jenni Timosen Yrityksen kasvuun johtamisen opinnäytetyössä on tehty opas Helsingin Villasukkatehtaalle digitaalisen mediastrategian luomista varten. Se toimii tärkeänä matkakumppanina myös muille pk-yrityksille digitalisoituvassa maailmassa. Haluatko yrityksellesi kasvua tai tuottaa lisäarvoa asiakkaille sosiaalisen median avulla, mutta et tiedä, mitä pitäisi tehdä. Entä sisältö, voiko sen kummemmin suunnittelematta julkaista lähes mitä vaan ja koska vaan? Oletko vastuussa sinä vai joku muu? Mitäs kaikkia kanavia niitä nyt olikaan…? Tulevaisuus, mitä siltä haluamme?

Uutinen 29.11.2018

Digitaalisen mediastrategian luomisen tavoitteita voi olla esimerkiksi liikevaihdon kasvattaminen, johdonmukaisuuden ja säännöllisyyden luominen sosiaalisissa medioissa näyttäytymisen osalta, lisäarvon tuottaminen asiakkaille tai jonkin arvokkaan, kuten 50-luvun tyylin ja tunnelman säilyttäminen sekä brändimielikuvan vahvistaminen. Näiden kaikkien tavoitteiden toteuttaminen asetettiin mahdolliseksi, kun Yrityksen kasvuun johtamisen yamk:n opinnäytetyössä lähdettiin etsimään ja luomaan menetelmiä sekä työkaluja Helsingin Villasukkatehtaan digitaalisen mediastrategian luomiseksi ja toteuttamiseksi. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan opas, joka toimii digitaalisen mediastrategian oppaana kaikille pk-yrityksille.

Oikeat työkalut avuksi

Oppaaseen on koottu kattava määrä erilasia työkaluja ja menetelmiä, jotka ovat helppokäyttöisiä eikä niiden käyttö vaadi sen kummempia työvälineitä. Huomautetaan tässä kohtaa, että ajattelu onkin työkaluista ja -välineistä se kaikista tärkein. Kynä ja paperi riittää. Digitaalisista sovelluksista toimivat esim. Word ja Excel. Oppaan työkalut koostuvat mm. vuosikellosta, joka tuo rutiinia, selkeyttä, säännöllisyyttä ja johdonmukaisuutta toimintaan. Empatiakartta osaltaan auttaa käymään läpi asiakkaan tuotteesta ja/tai palvelusta saamaa haluttua kokemusta. Kotisivujen ja verkkokaupan olemassaolon osalta on esitetty muutamia kriittisiä kysymyksiä, jotka osaltaan auttavat tekemään niistä entistä palvelullisempia. Sisällöntuotannolle ja sen strategialle on omat välineensä, jossa niin tarinankerronta kuin tunnelmamuotoilukin ovat merkityksellisessä asemassa. Erityisesti kahden viimeiseksi mainitun menetelmän avulla voidaan saavuttaa digitaaliseen maailmaan haluttua tunnelmaa, kuten Helsingin Villasukkatehtaan osalta arvostettua syvästi vaalittua 50-luvun toimintamallia.

Somekanavat

Ensisijaisiksi somekanaviksi osana digitaalista mediastrategiaa Helsingin Villasukkatehtaalle suositellaan Facebookia sekä Instagramia, koska kyseisissä kanavissa on jo lähes 15 000 villasukkafania valmiina. Facebookin painopiste julkaisuiden osalta voisi olla tehtaan omissa jutuissa. Instagramin puolella sen sijaan voitaisi aktivoida villasukkien käyttäjiä kuvallisiin julkaisuihin ja erilaisiin haasteisiin hashtageilla #villasukat ja #helsinginvillasukkatehdas. Tehdas hyödyntää myös mielellään bloggaajia ja niihin suosittelen panostamaan entistä enemmän. Se on helppo ja edullinen tapa lisätä näkyvyyttä sosiaalisten medioiden kanavissa. Sen lisäksi suosittelen tehtaalle omaa villasukkablogia osaksi kotisivuja, jotka puolestaan jatkossakin on hyvä toimia osana verkkokauppaa. Tehtaan omaan blogiin voisi kirjoitella tehtaan omasta henkilöstöstä yksi tai useampi henkilö villasukkaisia kuulumisia ja ajatuksia. Lisäksi kotisivuille ja verkkokauppaan tulisi luoda kävijöitä koukuttavaa sisältöä. Esimerkiksi jokaiselle villasukkavärille voisi luoda oman persoonallisen tarinan.

Vastuuta ja sitouta

Digitaalisen mediastrategian luominen oppaasta löytyvien työkalujen avulla ei ole tähtitiedettä. Avainasemassa onkin henkilö, joka sitoutuu sen osalta seuraaviin tehtäviin: valmistelee yrityksen digitaalista mediastrategiaa, varmistaa digitaalisen mediastrategian hyödyntämisen, varmistaa digitalisaation perusedellytykset ja ohjaa digitalisaation hankkeita. Mikäli yrityksestä itsessään ei löydy tehtävään sopivaa henkilöä, tulee sellainen löytää ja sitouttaa yrityksen ulkopuolelta. Tehtävä voi sopia esim. alan opiskelijalle tai harrastuksena digitaalisten medioiden ja sisällöntuotannon parissa aikaansa viettävälle henkilölle. Näin toimitaan esimerkiksi Helsingin Villasukkatehtaan osalta, jonka henkilöstöllä ei ole intressiä digitaalisten (media-)asioiden hoitamiseen laadukkaiden kotimaisten villasukkien valmistuksen ohessa. Tehtaalle luotavaa digitaalista mediastrategiaa suosittelisin tarkastelemaan ja päivittämään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, jolloin valitulla kokoonpanolla tarkastellaan toteutettujen toimenpiteiden tuloksia ja innovoidaan uutta seuraaville kausille.

Tulevaisuudessa… vai ei sittenkään?

Jatkokehityksenä Helsingin Villasukkatehtaan digitaaliselle mediastrategialle voisi luonnollisena jatkumona olla myös muun liiketoiminnan digitalisoiminen. Seuraavana vuorossa voisi olla esimerkiksi varaston- ja tuotannonhallintajärjestelmä. Se voisi tuoda mm. helpotusta tuotantopäätöksiin, mitä väriä ja kokoa on saatavilla, koska mitäkin pitää alkaa valmistamaan lisää ja mikä ylipäätään on varaston suuruus kussakin koossa ja värissä. Ehkä 1920-luvun Bentley -merkkiset neulekoneet voitaisi kytkeä Internetiin ja sen myötä tuotannon- ja varastonhallintajärjestelmään. Näin ollen järjestelmä voisi lähettää suoraan käskyn neulekoneille, mitä kokoa pitää alkaa valmistamaan ja kuinka paljon. Vaikka mikä tahansa tässä digitalisoituvassa maailmassa olisikin mahdollista, ei sitä kaikkea tarvitse kaikkien hyödyntää. Helsingin Villasukkatehtaalla on vahvat perinteiset juuret ja vankka toimintafilosofia perinteiden toimintamallien ympärillä, jota halutaan suomalaista työtä ja käsityöperinnettä kunnioittaen vaalia. Koska nämä arvot ovat oppaan tekijällekin tärkeitä ja tehtaan kulttuuria ja toimintatapaa arvostetaan suuresti, ei oppaassa sen enempää lähdetä ottamaan kantaa siihen, mitä kaikkea tehtaan toiminnoista voitaisi digitalisoida. Jos niin tehtäisi, Helsingin Villasukkatehdas ei olisi enää oma itsensä.

Entä jos tunteiden sijaan johdettaisi tiedolla?

Sen sijaan analytiikan avulla on mahdollista ennustaa ja ennakoida monenlaisia asioita ja tehdä niiden pohjalta oikeanlaisia toimenpiteitä haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Tiedolla johtamiseen perustuva päätöksenteko tulisi tuoda keskeiseksi osaksi yritysten digitaalisen strategian johtamisjärjestelmää ja toimintatapaa. Organisaatioiden tulisi määrittää ne avainkysymykset, johon analytiikan avulla avainmittareista halutaan vastauksia. Apua avainkysymysten määrittämiseen ja niistä johdettaviin hyödyllisiin mittareihin saa tämän opinnäytetyön työkalupakista. Parhaimmillaan ne kannustavat pohtimaan laajasti digitaalisten strategisten tavoitteiden toteuttamista. Liiketoiminnan digitalisoituessa käytössä olevat johtamisen työkalut nousevatkin menestyksen kannalta keskeiseen asemaan. Analytiikka on väline ymmärtää liiketoimintakysymyksiä, joita esimerkiksi tämän opinnäytetyön/oppaan työkalupakissa on runsain määrin hyödynnettäväksi. Faktat muodostuvat datasta, jota meillä on saatavilla valtavat määrät. Ensin on kuitenkin tiedostettava se, mihin analytiikan avulla halutaan vasatauksia. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä tarjolla yleispätevää ratkaisua, joka takaisi menestyksen. Jokaisen yrityksen on laadittava oma lähestymistapansa tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen, jonka avainkysymyksiin ja mittareihin tämän opinnäytetyön työkalupakki toimii oivallisena apuvälineenä.

Opinnäytetyö on Jenni Timosen digitaalisen mediastrategian luomiseen pk-yrityksissä. Opinnäytetyö on tehty vuoden 2018 aikana Helsingissä.

 

Lisätietoja: 

Jenni Timonen
opinnäytetyön tekijä
Yrityksen kasvuun johtaminen
puh. +358 40 1606200
jenni.h.timonen@gmail.com