Siirry sisältöön

Kehityskeskustelujen kehittäminen

YAMK-opiskelija Jaana Rankinen selvitti opinnäytetyössään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan palvelutalon hoitohenkilökunnan näkemyksiä palvelutalon kehityskeskusteluprosessista

Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Jaana Rankinen selvitti opinnäytetyössään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan palvelutalon hoitohenkilökunnan näkemyksiä palvelutalon kehityskeskusteluprosessista.

​Väestön ikääntyminen on yksi suomalaisen yhteiskunnan suurista haasteista. Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ja erityisesti vanhuspalvelujen menot kasvavat. Toimintakulttuurin muutos vanhustenhuollossa on välttämätön, jotta tulevaisuudessakin pystyttäisiin turvaamaan laadukkaat vanhuspalvelut. Muutostilanteessa on erittäin tärkeää, että organisaatiota koskevan tiedon saatavuus on kaikkien käsillä. Jokaisen työntekijän tulisi ymmärtää koko organisaation tavoitteita ja toimintaa sekä oman osaston osuutta siinä ja oman työnsä merkitys kokonaisuuden kannalta. Kehityskeskusteluissa esimies voi tarkastaa, että jokainen työntekijä on selvillä organisaation visiosta ja strategiasta vision saavuttamiseksi.

Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Jaana Rankinen selvitti opinnäytetyössään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan palvelutalon hoitohenkilökunnan näkemyksiä palvelutalon kehityskeskusteluprosessista. Opinnäytetyössä selvitettiin myös, miten palvelutalon kehityskeskustelukäytäntöjä voitaisiin kehittää.

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimustulosten mukaan palvelutalossa ei käydä kehityskeskusteluja säännöllisesti kaikkien työntekijöiden kanssa Tulosten mukaan työntekijät kokivat kehityskeskustelut erittäin tärkeiksi: Heistä oli tärkeää saada keskustella esimiehen kanssa luottamuksellisesti ja tulla kuulluksi myös palautteen saaminen koettiin tärkeäksi. Kehittämiskohteeksi nousi kehityskeskustelukäytäntöjen muuttaminen siten, että kehityskeskustelut käytäisiin säännöllisesti kaikkien työntekijöiden kanssa vuosittain ja kehityskeskustelulomakkeen uudistaminen siten, että siinä olisi vanhustenhuoltoa käsitteleviä kysymyksiä. Tulosten mukaan työntekijät olisivat valmiita käymään ryhmäkehityskeskustelut yksilökehityskeskustelujen rinnalla.

Opinnäytetyön tuloksena laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka mukaan palvelutalossa toteutetaan kehityskeskustelukäytäntöjen kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin tavoitteena on laatia ohjeistus kehityskeskustelujen käymiseen ja toimintasuunnitelma kehityskeskustelujen toteuttamiseen palvelutalossa.


Lisätietoja:

Jaana Rankinen
050-5637525

Koulutukset

Tutustu Laurean YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin

Laurea tarjoaa monipuolisia ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

Lue lisää YAMK-koulutuksista