Siirry sisältöön

Osaangon Marjukka Niinioja: ”Data liittyy aivan kaikkeen”

Laurea ja avainkumppanimme Osaango toteuttivat Introduction to Data Economy –opintojakson.

Kuvituskuva.

Yksi Laurean avainkumppaneista on konsulttiyritys Osaango, joka on erikoistunut API- ja datatalouteen, älykkäisiin teknologioihin ja niihin liittyvään liiketoimintaan ja tekniikkaan. Avainkumppanuus käynnistyi talvella 2021 yhteisen datatalouskurssin suunnittelulla, ja yhteistyön tuloksena syntynyt Introduction to Data Economy -opintojakso on aivan uudenlainen avainkumppaniyhteistyön tuotos. 

- Laureassa oli havaittu kasvava tarve digitaaliselle oppimateriaalille nimenomaan tällaisilta uusilta aloilta. Me taas Osaangolla olimme jo aiemmin tehneet Introduction to API Economy -kurssin Tampereen yliopiston kanssa, ja siitä oli saatu hyviä kokemuksia, Osaangon perustajajäsen Marjukka Niinioja kertoo. 

Laurean ja Osaangon asiantuntijoiden lisäksi opintojakson toteutuksessa oli mukana MindMote Oy. 

Laureassa Yrityksen kasvun johtamisen YAMK-tutkintoa opiskellut Niinioja kertoo, että Laurean ja Osaangon avainkumppanuuden myötä on kehitteillä myös uusia yhteistyökuvioita. Osaangon kansainvälinen bisnes on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja lähitulevaisuudessa Osaangolla tullaankin todennäköisesti tekemään enenevissä määrin opiskelijaprojekteja ja rekrytointeja. Opiskelijoille on tarkoitus tarjota myös harjoittelupaikkoja, mahdollisesti jo ensi keväänä. 

API-talous arkipäiväistymässä 

API – eli Application Programming Interface – viittaa ohjelmointirajapintoihin. Käytännössä ohjelmointirajapinnoilla liitetään palveluita yhteen; niiden kautta eri ohjelmat tai sovellukset voivat vaihtaa dataa keskenään. Muun muassa reaaliajassa päivittyvä, uutissivustolle upotettu ulkopuolisen toimijan sääennuste toteutetaan ohjelmointirajapintojen kautta. 

"Data ei liiku, ellei ole jotakin millä sitä liikutetaan."

Niiniojan mukaan API- ja datatalouden merkitys on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi, ja ilmiö koskettaakin lähes jokaista yritystä jollakin tavalla, tiedostivat yritykset sitä itse tai eivät. Yritykset niin yksityisellä kuin julkisen sektorin puolella ovat alkaneet havahtua siihen, että heillä syntyy dataa, ja että se tuo mukanaan mahdollisuuksia. 

- Osittain datataloutta mahdollistaa myös se, että API-taloutta on alettu ymmärtää ja se on kasvussa. Data ei liiku, ellei ole jotakin millä sitä liikutetaan, Marjukka selittää. 
- API on hyödyllinen silläkin tapaa, että rajapintojen avulla voidaan yhdistää datatuotteita ja datan jalostusta. 

Niiniojan mukaan esimerkiksi valtakunnallisten lehtien verkkosivuillaan julkaisemat koronatilastot ovat yksi ajankohtainen esimerkki siitä, kuinka data on läsnä arjessamme. Julkishallinnon ja tutkijoiden on täytynyt miettiä, mistä tarpeellinen data saadaan, ja mikä data on olennaista. Loppukädessä jokaisen yksilön ja yrityksen on kuitenkin pitänyt miettiä itse, mitä tieto tarkoittaa, ja tehdä sen pohjalta erilaisia ratkaisuja ja päätöksiä. 

- Data- ja API-talous ovat hyvin pinnalla, ja niiden merkitys alkaa olla sillä tasolla, ettei kukaan voi enää sanoa, että tämä ei koske minua – niin henkilökohtaisella kuin bisnestasolla, Marjukka toteaa. 

Datatalous nosteessa 

Marjukka Niinioja kertoo, että datatalous on EU-tasolla isossa nosteessa, ja Fair Data Economy on alan kuuma peruna. Kaikkialla, kuten kiinteistöissä, teollisuudessa ja palvelualoilla, syntyy raakaa dataa, ja se tuo mukanaan niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Esimerkiksi niinkin arkisesta asiasta kuin pyykinpesusta syntyy dataa, ja pesukoneen käyttäjän terveyttä voidaan mitata sen perusteella, mitä pesukoneessa tapahtuu ja minkälaista vettä sieltä tulee ulos. 

- Jos ostat halvan pesukoneen ja olet sellaisessa maassa, missä ei ehkä ole kovin tiukkoja säädöksiä, voisi esimerkiksi vakuutusyhtiösi käytännössä saada tietoonsa terveydentilasi ja tehdä siitä päätelmiä, mikäli joku on myynyt heille pesukoneestasi saatavan datan, Niinioja kertoo. 
- Mutta jos ostatkin kalliimman pesukoneen, voit muokata pesukoneen asetuksia niin, ettei dataasi jaeta. 

Esimerkki ei ole teoreettinen, vaan tällaista tapahtuu jo. Kyse on käytännössä samasta ilmiöstä kuin evästeiden hyväksymisessä verkkosivuilla, eli siitä, saako dataasi käyttää, ja miten. 

- Tämän takia datataloutta pitää ymmärtää ja siitä täytyy tietää – niin bisneksen, julkishallinnon, datalukutaidon, datan ja oikeuksien ymmärtämisen näkökulmasta, Marjukka toteaa. 
- Siihen, miten ja mitä dataa kerätään ja mitä siitä voidaan päätellä, tarvitaan paljonkin ymmärrystä. Esiin nousee jatkuvasti parempia ja parempia tapoja hyödyntää dataa, ja samalla nousee tarve tehdä datasta ymmärrettävämpää. 

Introduction to Data Economy 

Introduction to Data Economy -opintojakso on yhden opintopisteen laajuinen, itsenäisesti englannin kielellä suoritettava MOOC-verkkokurssi. Opintojaksolla opiskellaan datan hyödyntämisen perusteita erityisesti yritystoiminnan kehittämiseksi, sekä muun muassa monipuolisesti niin datataloutta, datan hyödyntämistä päätöksenteossa kuin datan keräämistä ja käyttöä yritystoiminnassa. 

"Esiin nousee jatkuvasti parempia ja parempia tapoja hyödyntää dataa, ja samalla nousee tarve tehdä datasta ymmärrettävämpää." 

Tähän mennessä kerätyn kurssipalautteen perusteella opiskelijat ovat kokeneet ymmärryksensä datataloudesta lisääntyneen, ja kurssissa on nähty myös yhteyksiä muun muassa opiskelijoiden omaan yrittäjyys- ja palvelumuotoiluosaamiseen sekä palveluiden hinnoittelumallien kehittämiseen. 

Opintojakso soveltuu kaikille datataloudesta kiinnostuneille. Dataa hyödynnetään tai tullaan hyödyntämään käytännössä kaikilla aloilla, joten kurssi on hyödyllinen alan kuin alan opiskelijalle. API- ja datatalouden merkitys kasvaa jatkuvasti, ja ne koskevatkin meistä jokaista tavalla tai toisella.