Siirry sisältöön

Osaaminen käyttöön Suomessa -hanke tähtää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen

Valtava määrä osaamista valuu Suomessa hukkaan, sillä korkeakoulutetut maahanmuuttajat eivät aina saa osaamistaan ja koulutustaan vastaavaa työtä. Opetushallituksen rahoittaman Korkeasti koulutettujen osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen tarkoituksena on täydennyskouluttaa maahanmuuttajia ja lisätä työllistymistä.

Hankkeessa toimivat koordinaattori Metropolia ammattikorkeakoulun lisäksi Laurea sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto. Yhteistyökumppaneina on myös useita yrityksiä, sillä opintoihin liittyy käytännön harjoittelua alan työpaikoissa.

Hankkeessa on mukana viisi koulutuspolkua. Laurea opettaa palveluosaamista matkailu- ja ravitsemisalalla, Haaga-Helia vaativaa henkilökohtaista myyntiä, Metropolia kiinteistö- ja rakennusalan esimiesosaamista sekä sairaanhoitotyötä ja Helsingin yliopisto varhaiskasvatusta.

Myynnin, palveluosaamisen sekä kiinteistö- ja rakennusalan koulutukset ovat mukana 3AMK:n osahankkeessa. Koulutukset järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Kaikilla näillä aloilla on tunnistettua työvoimapulaa.

Monesti työllistymisen esteenä on riittämätön suomen kielen taito. Kaikki hankkeen koulutuspolut järjestetään kokonaan suomeksi ja opintoihin sisältyy myös suomen kielen opintoja. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla riittävä kielitaito jo opintojen alussa. Lisäksi koulutuksissa tutustutaan esimerkiksi suomalaiseen lainsäädäntöön ja rakennetaan kontakteja työelämään muun muassa työharjoittelun kautta.

Hanketta on edeltänyt edelleenkin toimiva SIMHE -palvelu (Supporting Immigrants in Higher Education). Maahanmuuton vastuukorkeakoulujen toiminnan tarkoituksena on tunnistaa maahanmuuttajien osaaminen ja ohjata heidät sopiville koulutus- ja urapoluille.

Infotilaisuudessa esiteltiin 3AMK:n koulutuspolut

Huhtikuun alussa koulutuspoluista järjestettiin infotilaisuus. Paikalla oli kymmenisen kiinnostunutta. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Oksan Niemi tietää, kuinka vaikeaa työllistyminen maahanmuuttajana on.

Niemi muutti Turkista 18-vuotiaana Suomeen. Hän opiskeli Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden kandidaatin sekä maisterin tutkinnon. Korkeakoulumaailma on avannut hänelle ovia ja hän tiedostaa, että suomen kielen oppiminen on haasteellista.

Myyntiä opettava lehtori Pirjo Pitkäpaasi on hankkeesta innoissaan. Hän on opettanut vaativaa henkilökohtaista myyntiä Haaga-Heliassa jo toistakymmentä vuotta.

- Olen ottanut lopputyöelämän tavoitteeksi nostaa myynnin arvostusta. Se tapahtuu tekemällä myyntiosaaminen näkyväksi, hän sanoi infotilaisuudessa.

Pitkäpaasi toivoisi koulutuspolkuunsa paljon hakijoita, sillä hyviä myyjiä tarvitaan kaikilla aloilla. Myynnin koulutuspolussa korkeakoulututkinto voi olla miltä alalta vain. Tärkeintä on hakijan halu pätevöityä myyntityöhön, jossa voi hyödyntää aikaisempaa tutkintoaan.  

Palveluosaamisen koulutuksen ytimenä on asiakas ja asiakkaan tarpeet. Polkua opettava lehtori ja opinto-ohjaaja Marjo Pääskyvuori kertoi infotilaisuudessa, että Laurean ravintoloissa työelämään voi tutustua turvallisesti, sillä virheitä saa opetustilanteissa tehdä.

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia, myös korkeasti koulutettuja, on Suomessakin paljon. Metropoliassa alkavan koulutuksen tavoitteena on täydentää ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien osaamista niin, että he pystyisivät toimimaan kiinteistö- ja rakennusalalla asiantuntija- ja esimiestehtävissä. 

3AMK:n osahankkeessa mukana olevien koulutusten suunniteltu alkamisaika on syyskuun alussa. Opinnot kestävät yhden lukukauden. Haku opintoihin päättyy huhtikuun lopussa.