Siirry sisältöön

Fulbright-asiantuntijavieras, professori Bobkowski: ”suomalainen yhteiskunta toimii kansalaisiaan varten”

Professori Peter Bobkowski Kansasin yliopistosta vieraili kahden viikon ajan Laureassa.

Fulbright-ohjelman kautta Laureaan vierailulle saapunut professori Bobkowski

Vuodesta 1949 lähtien on Fulbright Suomi -säätiö tukenut suomalais-amerikkalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Fulbright-säätiön stipendit ovat mahdollistaneet kansainvälistä liikkuvuutta niin suomalaisille kuin amerikkalaisillekin opiskelijoille, tutkijoille sekä eri alojen ammattilaisille. 

Kesän päätteeksi Laurea sai Fulbright-vieraan Yhdysvalloista Kansasin yliopistosta, kun professori Peter Bobkowski vieraili kahden viikon ajan Suomessa. Bobkowski toimii Kansasin yliopiston journalismin laitoksella.

"Suomella hyvä maine medialukutaidossa"

Bobkowskin tutkimuksen kohteena ovat olleet erityisesti nuoret ja heidän tapansa käyttää ja jakaa informaatiota. Myös vierailu Suomessa ja Laureassa liittyi tähän teemaan:

- Viime aikoina olen erityisesti keskittynyt siihen, miten opetetaan nuoria arvioimaan saamaansa informaatiota sekä tunnistamaan väärää tietoa ja disinformaatiota, Bobkowski kertoo.

- Suomella on hyvä maine siinä, miten opiskelijoille opetetaan kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Siksi halusinkin päästä tutustumaan, miten tämä käytännössä tapahtuu.

Vierailunsa aikana Bobkowski tutustui suomalaiseen koulujärjestelmään vierailemalla muun muassa Tikkurilan lukiossa. Laureassa hän teki yhteistyötä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyen,osallistui 3AMK-intensiiviviikon työpajaan ja tuotti tulevaisuuden johtamiseen liittyvää sisältöä Laurean syksyn kurssitarjontaan.

Informaatiovaikuttaminen tutkimuskohteena IRWIN-hankkeessa

Bobkowskin informaatio- ja medialukutaidon asiantuntemus toi myös uudenlaisen näkökulman IRWIN-hankkeessa tällä hetkellä työstettäviin teemoihin.  Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisessä hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä, jossa myös disinformaatio ja sen torjunta on keskeisessä roolissa.

Bobkowski esitteli vierailunsa aikana USA:ssa käytössä olevaa informaatio- ja medialukutaidon opetukseen liittyvää aineistoa. Hän myös kuvasi, miten mis- ja disinformaation torjuntaa on lähdetty toteuttamaan ennaltaehkäisevästi mm. USA:n ja Britannian kansallisissa strategioissa. Suomessa ei olla vielä näin pitkällä, mutta tarpeeseen on herätty.

Lähtölaukaus tulevaan yhteistyöhön

Elokuinen vierailu Suomessa oli professori Bobkowskille ensimmäinen. Erityisen vaikutukseen häneen teki se, miten suomalainen yhteiskunta tukee koulutusta ja kansalaisten hyvinvointia: 

- Tämä näkyy ilmaisen koulutuksen lisäksi muun muassa joukkoliikenteessä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomalainen yhteiskunta tuntuu toimivan kansalaisiaan varten ja se näkyy ihmisten hyvinvoinnissa, hän pohtii.

Kaksiviikkoinen vierailu oli hyvä lähtölaukaus tulevaisuuden yhteistyölle. Useat Fulbright-stipendiaatit viettävät vaihdossa kokonaisen lukukauden tai -vuoden.

- Fulbright on hieno ohjelma, jolla on jo pitkä ja rikas historia. Samalla olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta rakentaa yhteistyötä laurealaisten kanssa, Bobkowski toteaa.

- Olen innoissani siitä, mitä mahdollisuuksia yhteistyö Laurean kanssa tulevaisuudessa voisikaan tuoda mukanaan; yhteistyötä opetuksen ja opetussuunnitelmien suunnittelussa, tutkimusyhteistyötä tai yhteisiä, kaikille ammattilaisille avoimia kursseja, hän luettelee.