Siirry sisältöön

Työhyvinvointimuotoilu menetelmänä

Työhyvinvointimuotoilu on yksilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin ihmiskeskeistä kehittämistä niin, että keskiössä ovat työntekijöiden ajatukset, toiveet ja tarpeet. Kehittäminen kohdistuu mm. työhön, työn tekemiseen ja henkilöstöprosesseihin.

tyohyvinvointi_logo_200x200.png

Työhyvinvointimuotoilulla ratkaistaan mm. työhyvinvointi- ja henkilöstökyselyissä esiin tulevia haasteita sekä luodaan työhön uusia toimintakäytänteitä ja –prosesseja tai kirkastetaan jo olevia työntekijäkeskeisesti.

Työhyvinvointimuotoilussa yhdistyvät työntekijöiden toiveet ja työnantajan tavoitteet, muodostaen tuloksekasta toimintaa. Tyytyväinen työntekijä luo hyviä asiakaskokemuksia ja on tuottava työntekijä.

työhyvinvointimuotoilu-ympyrä.png

Organisaatiokohtainen kehittämisprosessi

työhyvinvointimuotoilu-kolmiot.jpg

Miksi työhyvinvointimuotoilua?

Työyhteisön kehittäminen onnistuu parhaiten, kun henkilökunta otetaan mukaan suunnitteluun, muutos rakennetaan yhdessä ja jokaisen osaamista ja vahvuuksia hyödynnetään muutoksen toteuttamisessa. Osallistava johtaminen, avoin viestintä ja positiivien ilmapiiri tukevat muutoksen onnistumista.

Työntekijäkeskeinen kulttuuri auttaa sekä houkuttelemaan parhaita osaajia, että säilyttämään heidät yrityksen palveluksessa. Tällöin myös asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun. 

Palvelumuotoilun menetelmien käyttäminen ruokkii työntekijöiden innovaatiokyvykkyyttä, sitoutumista ja yhteistyötä työpaikalla.

Parhaita tuloksia kehittämistyössä saadaan, kun uudistumista tapahtuu eri suunnista samanaikaisesti. Lähes aina parhaat ratkaisut löytyvät työyhteisön sisältä.

Kuka tekee ja mitä?

Työhyvinvointimuotoilussa kehittäminen on yrityksen tai organisaation johdon ja sen määrittämän työryhmän vastuulla. Kehittämisprosessi voi olla osa yrityksen laajempaa kehittämiskokonaisuutta.

Palvelumuotoilun menetelmien avulla työntekijät pääsevät kehittämään yhdessä yhteistä työtään ja työympäristöään. Yrityksessä varmistetaan, että hyvinvointimuotoiluun osallistuvat työntekijät edustavat tasapuolisesti työntekijöitä.

Laurean asiantuntijat fasilitoivat, ohjaavat ja kouluttavat muotoiluprosessin toteuttamisessa ja huolehtivat prosessin etenemisestä. Työhyvinvointimuotoilu tuo ihmiset yhteen ja luo kehittämiselle ennakkoluulottoman ja turvallisen ympäristön.

Takaisin työhyvinvointimuotoilu -sivulle

 

Lisätietoa työ­hy­vin­voin­ti­muo­toi­lus­ta - osallistu we­bi­naa­riin

Olen kiinnostunut

Minulle sopiva ajankohta

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja: