https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=114<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI-yrittajyys.png" style="BORDER:0px solid;" />

Yrittäjyys ja innovaatiot - Laurea StartUp

Yrittäjyys Laureassa  tarkoittaa joko oman yrityksen perustamista tai muuten vain oman osaamisen yrittäjämäistä hyödyntämistä sekä aktiivista ja innovatiivista otetta työn tekemiseen.

Tarjoamme tietoa, taitoa, inspiraatiota, verkostoja sekä erilaisia väyliä yrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämiseen.

 

Laurea StartUp  - yrittäjyyttä ja uusia innovaatioita

 

Oppiminen - tietoa ja taitoa yrittäjyydestä

Yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan liittyviä valmiuksia voi Laureassa opiskella monipuolisesti erillisissä koulutusohjelmissa ja opintokokonaisuuksissa. Valmiuksia voi täydentää myös erilaisissa tapahtumissa, kilpailuissa tai vaikkapa osallistumalla kansainvälisille yrittäjyysleireille, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä kasvuyrittäjyysohjelmiin.

Yrittäjyyttä voi käytännössä opiskella myös tekemällä erilaisia projektitöitä tai suorittamalla työharjoittelun Start Up-yrityksessä  - myös omassa.

Laurean kampuksilla on erilaisia kehittämisympäristöjä ja esihautomoita, joissa voi oppia toisilta yrittäjiksi haluavilta sekä saada tukea, ohjausta ja neuvoa omalla yrittäjyyspolulla. Opettajat ja erikseen nimetyt asiantuntijat auttavat myös toimialakohtaisissa erityiskysymyksissä.  

Aktivointi - inspiraatiota, verkostoja ja yrittäjämäistä asennetta

Järjestämme erilaisia verkostoitumistapahtumia yhdessä Laurea Entrepreneurship Societyn (LaureaES)  kanssa. Näissä tilaisuuksissa voi tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita, tutustua Start Up – yrittäjiin ja vaikkapa esitellä omaa liikeideaa ja saada siitä palautetta ulkopuolisilta yrityskehitysasiantuntijoilta.

Kansainväliset Cambridge VentureCamp – yrittäjyysleirit ovat näytelleet merkittävää roolia Laurean opiskelijayrittäjyyden edistämisessä jo usean vuoden ajan.  Leireille on osallistunut jo noin 200 opiskelijaa eri korkeakouluista. Cambridge VentureCampille osallistuneet opiskelijat ovat osoittautuneet hyvin aktiivisiksi uusien Start Up- yritysten perustamisessa ja ovat menestyneet erinomaisesti erilaisissa liikeidea- ja kasvuyrittäjyyskilpailuissa. Laurealaiset opiskelijayrittäjät ovatkin perustaneet jo yli 150 Start Up – yritystä.  

Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisessä SENSE-liikeideakilpailussa osallistuvat tiimit saavat ohjausta omaan liikeidean kehittämisessä, esittelevät ideansa tuomaristolle ja kilpailevat ideallaan voitosta eri sarjoissa. Vuosittain valitaan myös laurealainen uusi opiskelijayritys.

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut - uusien yritysideoiden kehittäminen ja jalostaminen

LaureaSpinno  on teknologia- ja osaamispohjaisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä palveleva yrityshautomo. Autamme alkuvaiheen rahoituksen hankinnassa ja kehittämään lupaavista liikeideoista kansainväliseen menestykseen eteneviä kasvuyrityksiä. Uusien yrittäjien autamme alueen korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja liike-elämää uusien spin-off yritysten synnyttämisessä.

Yrittäjyyttä edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet

Olemme mukana kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämisverkostoissa, joissa kehitämme yhdessä yrittäjyyden- ja innovaatiotoiminnan toimintamalleja ja käytänteitä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat myös kotimaisille kasvuyrityksille mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja osaamisen kehittämiseen globaaleissa yrittäjyys- ja innovaatioympäristöissä.

 

Laurean opiskelijoiden perustamia yrityksiä

​SeikkailuSveitsi Oy
(https://www.seikkailusveitsi.fi/)
Cuckoo Workout​ (http://www.cuckooworkout.com/)​Kantava
(http://www.kantava.fi/)

 

​Yhteyshenkilöt:


Yrittäjyystiimi

Maija Huhta
Taina Kilpinen
Pia Kiviharju
Anu Lindström
Tuomas Maisala
Marjo Ruuti
Antti Sekki


Kontaktihenkilöt kampuksilla

Maija Huhta: Hyvinkää, Lohja, Porvoo
Anu Lindström: Tikkurila
Marjo Ruuti: Leppävaara, Otaniemi


Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi(at)laurea.fi

 

 Tiedotteet

 

 

Suomalais-ruotsalainen tiimi matkalla startupiksihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Suomalais-ruotsalainen-tiimi-matkalla-startupiksi.aspx2017-11-26T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/BELT%20Bootcamp%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Suomalais-ruotsalainen tiimi matkalla startupiksi
Lukuvuoden ensimmäinen alumnifoorumi Tikkurilan kampuksellahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Alumnifoorumi-järjestetään-Tikkurilan-kampuksella.aspx2017-10-16T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/_w/22119485_10155416917668801_1446505599_o_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lukuvuoden ensimmäinen alumnifoorumi Tikkurilan kampuksella
USCO Hackathon: 12 tuntia ja 18 uutta palveluideaahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/USCO-Hackathon-12-tuntia-ja-18-uutta-palveluideaa-.aspx2017-10-11T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/USCO%20Hackathon%20yhteiskehittaminen%20palvelumuotoilu%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />USCO Hackathon: 12 tuntia ja 18 uutta palveluideaa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=67<a href="http://www.innovilla.fi">www.innovilla.fi</a>Yrittäjyysosaamista kehittävässä oppimis- ja kehittämisympäristössä voi kehittää omaa liikeideaa tai jo olemassa olevaa yritystä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=66<a href="http://www.innovaara.fi">www.innovaara.fi</a>InnoVaara tukee aloittelevia yrityksiä, kannustaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin sekä tarjoaa puittee monialaiseen työskentelyyn sekä verkostoitumiseen.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=38<a href="http://www.laureaes.fi" target="_blank">www.laureaes.fi</a>LaureaES edistää yrittäjyyttä muun muassa järjestämällä tapahtumia, tarjoamalla verkostoja ja osallistumalla ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoimintojen kehittämiseen.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=26<a href="http://www.spinno.fi">www.spinno.fi</a>Spinno Enterprise Center on Laurean oma, nopeaan kasvuun tähtääviä osaamispohjaisia startup-yrityksiä palveleva yrityshautomo.

 Blogit

 

 

 Videot