​Voi hyvin -hanke käynnistynyt 2018 alussa

 

Laurea-ammattikorkeakoulun kaksivuotinen (2018 - 2019) hanke yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin edistämiseksi on lähtenyt reippaasti käyntiin kuluvan kevään aikana. Osallistujiksi on saatu mukaan yrittäjiä eri puolelta Uuttamaata. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen voidaan ottaa mukaan noin 30 oman hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostunutta yksinyrittäjää tai mikroyrittäjää (alle 10 työntekijää työllistävä, yrittäjä mukaan luettuna). Uusia yrittäjiä otetaan mukaan kevääseen 2019 saakka, ja vielä on tilaa tulla mukaan. Yrittäjän polku hankkeessa räätälöidään hänen omien hyvinvointitarpeiden pohjalta.  

Kuva: Erja Annola

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät motivoituvat ja kykenevät huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan osana yritystoiminnan arkea, joko yhdessä toisten yrittäjien kanssa tai toisilta oppia ja vertaistukea saaden.

Hankkeen tavoitteena on myös luoda joustava malli, jolla jatkossakin tuetaan yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia osana yrityksen toiminnan kehittämistä sekä testata luodun mallin toimivuutta käytännössä.

Hankkeen toteutus Camp’einä

Hanke toteutetaan toisiaan seuraavina kehittämiskokonaisuuksina eli Camp’einä: Ensimmäisessä vaiheessa (NeedCamp) paneudutaan kunkin yrittäjän hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin tarpeisiin ja luodaan yrittäjäkohtainen polku hankkeessa. Tämän jälkeen yrittäjät voivat osallistua oman valintansa mukaan 1-3 toiminnalliseen osioon (ActCamps). Lopuksi tehdään yrittäjäkohtainen arviointi ja jatkosuunnitelmat (EvalCamps). Katso tarkempaa tietoa Campeistä hankeinfo liitteestä.

Hankkeen kumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kisakallio Urheiluopiston ja Uudenmaan Yrittäjien kanssa.

 

Katso tästä hankkeen esittelyvideo!

Ilmoittaudu yrittäjänä mukaan hankkeeseen! 

Lisätietoa

Tarja Kantola, hankkeen projektipäällikkö
tarja.kantola@laurea.fi
puh. 040 6830 156

 

Voi hyvin -tiimi

Anne Makkonen, anne2.makkonen@laurea.fi; TtM, lehtori, Laurea Lohja; HealthCamp, MultiCamp
Jukka Laitinen, jukka.laitinen@laurea.fi; KTM, hankeasiantuntija, Laurea Lohja, FutuCamp
Liisa Ranta, liisa.ranta@laurea.fi; TtM, lehtori, Laurea Lohja, HealthCamp, MultiCamp
Maija-Leena Kukkonen, maija-leena.kukkonen@laurea.fi; TtM, lehtori, Laurea Porvoo, SelfCamp, MultiCamp
Tarja Kantola, tarja.kantola@laurea.fi; FT, yliopettaja, Laurea Porvoo, DevelCamp, MultiCamp
Tarja Meristö, tarja.meristo@laurea.fi; KTT, yliopettaja, Laurea Lohja, FutuCamp 

Voi hyvin - pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Tarja Kantola tarja.kantola@laurea.fi

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Rahoitus: 168 562 €  

Kesto: 1/2018 -12/2019

Kumppani: Uudenmaan yrittäjät r.y. (markkinointituki)

Yhteistyö: Kisakallion Urheiluopiston liikuntaneuvojakoulutuksen ja Laurean sairaanhoitaja-koulutuksen kanssa

 

Ohjelman keskiössä ovat yrittäjien kunnon ja lihaskunnon testaus ja niihin liittyvä palaute ja ohjaus sekä oman kehon huolto. 

Tarkempi ohjelma on lähetetty ilmoittautuneille osallistujille.

Voi hyvin - Kevätseminaari 16.4.2018

Villa Vuosannassa kokosi 20 osallistujaa yrittäjän hyvinvoinnin äärelle.

Ohjelma