https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=98<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Referenssit

Hankkeet ovat keskeinen TKI-toiminnan muoto Laureassa ja yhteistyötä tehdään muiden ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hanketoiminta Laureassa

Laureassa hanketoiminta on integroitu kiinteäksi osaksi opetusta, jolloin opiskelijoiden oppiminen tapahtuu erilaisissa hankkeissa työelämän todellisten kehityskohteiden parissa ja näin edesauttaa opiskelijoiden kasvamista ammattimaisiksi, kehittämisotteen omaaviksi oman alansa asiantuntijoiksi. Asiantuntijamme toimivat eri alojen osaamista yhdistävissä hankekokonaisuuksissa yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa synnyttäen yhdessä huimaa synenergiaa.

Hankkeita toteutetaan sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa että Laurean eri kampuksilla sijaitsevissa kehittämisympäristöissä, Laurea Living Labseissa. Laurea Living Labseja löytyy eri tarpeisiin sairaanhoidon simulaattoreista ja ravintoloista moniaistillisiin tiloihin. Labseja on fyysisiä tiloja, joissa toimijat voivat kokoontua, erilaisia keskitettyjä palvelukokonaisuuksia, simulaatiokeskuksia sekä digitalisoituvan toimintaympäristön kysynnän tarpeeseen vastaavia virtuaaliympäristöjä.
Laurea toimii monissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Laajoja verkostoja hyödynnetään erilaisten kehittämishankkeiden ja –projektien puitteissa.

 

 

Hankkeethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=190<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Kuvalinkkikuvat/hankkeet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HankkeetLaureassa hanketoiminta on integroitu kiinteäksi osaksi opetusta.<a href="/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/hankkeet">hankkeet</a>
Verkostot ja kumppanithttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=191<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_alumnifoorumi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Verkostot ja kumppanitLaurea on mukana useissa verkostoissa.<a href="/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/verkostot-ja-kumppanit">verkostot-ja-kumppanit</a>

 Tiedotteet

 

 

MORFEUS-hanke: Oivaltavat rajanylitykset sotessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/MORFEUS-hanke-Oivaltavat-rajanylitykset-sotessa--.aspx2017-04-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Logot/Morfeus-hanke%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MORFEUS-hanke: Oivaltavat rajanylitykset sotessa
COPE-hanke: ”Moniammatillisesta keskustelusta uusia näkökulmia eettiseen päätöksentekoon”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/COPE-hanke-Moniammatillisesta-keskustelusta-uusia-nakokulmia-eettiseen-paatöksentekoon.aspx2017-03-12T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/COPE-hanke%20Laurea%20eettinen%20paatoksenteko%20sote%20muutos.jpg" style="BORDER:0px solid;" />COPE-hanke: ”Moniammatillisesta keskustelusta uusia näkökulmia eettiseen päätöksentekoon”
Eettinen ongelmanratkaisu tärkeässä roolissa sote-alallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Eettinen-ongelmanratkaisu-tarkeassa-roolissa-sote-alalla.aspx2017-03-12T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/COPE-hanke%20Laurea%20eettinen%20paatoksenteko%20sote%20muutos%20opiskelijat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Eettinen ongelmanratkaisu tärkeässä roolissa sote-alalla

 Tapahtumat

 

 

Hyvinvointiteknologiaseminaarihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/Hyvinvointiteknologiaseminaari.aspxHyvinvointiteknologiaseminaari2017-05-10T09:00:00Z
MORFEUS-hankkeen tulosten julkistusseminaarihttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/MORFEUS-hankkeen-tulosten-julkistusseminaari.aspxMORFEUS-hankkeen tulosten julkistusseminaari2017-05-10T10:00:00Z
DeDiWe-hankkeen webinaari: The Next Phase of Digitalisationhttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/DeDiWe-hankkeen-webinaari-The-Next-Phase-of-Digitalisation.aspxDeDiWe-hankkeen webinaari: The Next Phase of Digitalisation2017-05-16T10:30:00Z

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot