Toimiva Sairaala Living Lab -hanke


 

Toimiva sairaala - Living Lab oli Laurea-ammattikorkeakoulun ja Vantaan Sairaalapalveluiden yhteinen kehittämishanke (2012-2014). Tarkoituksena oli luoda toimiva ja avoin ympäristö, jossa testattiin ja kehitettiin teknologiapohjaisia hyvinvoinnin innovaatioita osana loppukäyttäjien elämää sairaalaympäristössä.

 

Toimiva Sairaala Living Lab –hankkeessa yhdistyivät yritysten teknologiaosaaminen, opiskelijoiden oppiminen ja sairaalahenkilöstön hoitotyön osaaminen. Kehitystyö tapahtui osana arjen toimintaa oppimisena yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Hankkeessa edistettiin hoitotyön sujuvuutta sekä potilaiden ja omaisten vahvempaa roolia hoidon toteuttamisessa. Yhteistyössä CIDe Cluster Finlandin yritysten kanssa kehittämisen kohteisiin etsittiin soveltuvia teknologiaratkaisuja.

 


 

Toimiva sairaala Living Lab –hankkeessa ensisijaisena päämääränä oli toimivan, monistettavan ja eri toimijaosapuolten osaamista hyödyntävän Living Lab –toiminta- ja kumppanuusmallin luominen teknologiayritysten ja julkisen sektorin yhteistyölle.

 

Hankkeen muiksi tavoitteiksi asetettiin

1. sairaalapalvelujen prosessien ja työkäytäntöjen kehittyminen teknologiaan pohjautuvia tuotteita ja toimintamalleja (pehmeät ja kovat innovaatiot) soveltaen

2. toimijoiden teknologiaosaamisen kehittäminen osallistavan toiminnan avulla 

3. uusien, käyttäjäystävällisten innovaatioiden syntyminen, tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto

4. yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen

5. ammattikorkeakoulupedagogiikan ja koulutuksen sisällön kehittäminen


 

Toimiva Sairaala Living Lab -hankkeen loppuseminaarivideo

 

 

Toimiva Sairaala Living Lab - hankkeen esittelyvideo

 


 


 

 

 

Case-kuvauksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=286<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/mHealthBooster/stetoskooppi_pieni_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Case-kuvauksetCase-kuvaukset<a href="/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/laurea-living-labs/toimiva-sairaala/toimiva-sairaala-living-lab/case-kuvaukset">case-kuvausket</a>
Hankekumppanithttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=287<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/ToimivaSairaala/kuva3.png" style="BORDER:0px solid;" />HankekumppanitHankkeessa mukana olleet kumppanit<a href="/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/laurea-living-labs/toimiva-sairaala/toimiva-sairaala-living-lab/hankekumppanit">hankekumppanit</a>
Tuloksethttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=288<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/kl_strategia.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TuloksetHankkeen tulokset<a href="/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/laurea-living-labs/toimiva-sairaala/toimiva-sairaala-living-lab/tulokset">tulokset</a>

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot