Mahdollisuuksia opiskelijoille

Learning by Developing toimintamalli ohjaa opiskelijoiden mukaan tuloa kehittämisyhteistyöhön Toimiva  sairaalassa.  Toimiva Sairaala –hankkeeseen ovat tervetulleita kaikkien alojen opiskelijat (terveysala, sosiaaliala, liiketoiminta) ja opiskelijan toiminta hankkeessa voi mahdollistaa useiden eri opintojaksojen tavoitteiden toteutumisen. Tärkeää on suunnitella opinnot yhdessä opintojaksosta vastaavan opettajan ja Toimiva sairaala -koordinaattorin kanssa.

 

Toimiva sairaala -hankkeen aikana saaduissa opiskelijapalautteissa tulee esiin, kuinka Learning by Developing –toimintamalli palvelee hyvin opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelijat pääsivät osaksi aitoa hanketiimiä ja heihin luotettiin. Aidosti haastavat oppimisen tavoitteet opiskelijat kokivat tärkeinä. Hanketoiminnassa kehittyivät erityisesti verkosto-osaaminen, kehittämistyötaidot ja menetelmien hallinta, tutkimuksellinen osaaminen sekä epävarmuuden sietokyky. Iloa ja onnistumisen tunnetta toivat haastavien oppimistavoitteiden saavuttaminen, työelämäkumppaneiden hyvä valmistautuminen, myönteinen asenne ja ilmapiiri sekä positiivinen palaute.


 

 

 

Yhteystiedot

Koordinaattori / projektipäällikkö

Kirsi Ronkainen

kirsi.ronkainen@laurea.fi

gsm + 358 (0)40 482 4327


Dokumentteja

Toimiva Sairaala Living Lab - hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt

Haapea & Matilainen posteri 27.4.2015

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot