Muut julkaisut​


Soile Pohjonen ja Marika Noso (toim.) (2017)
Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen (PDF)
Sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksella tavoitellaan muun muassa kansalaisten tasavertaisuutta ja palvelujen kustannusten kasvun hillitsemistä. Jotta uusi palvelujärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet, uudistuksessa pitää samanaikaisesti huomioida useita näkökulmia. Tässä pamfletissa nostetaan keskusteluun sote-uudistuksen onnistumisen edellytyksiä mm. sosiaali- ja terveyspalveluekosysteemin digitaalisisten välineiden näkökulmasta. Tämä pamfletti on koordinoitu osana Aalto-yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun yhteistä MORFEUS-hanketta. http://morfeus.fi/


Anttonen et al. (2016)
Managing Art Projects with Societal Impact. Study Book for Students, Stakeholders and Researchers (PDF)
Managing Art Projects with Societal Impact in a Nutshell (PDF)

Managing Art Projects with Societal Impact MAPSI -julkaisut oppikirja (Study Book) ja tiivistetty opas (Nutshell Guide) johdattavat taide- ja taiteen menetelmin toteutetettavien projektien yhteiskunnalliseen ja kansalaislähtöiseen vaikuttavuuteen. Julkaisujen kohderyhmänä ovat erityisesti taidejohtamisen, sosiaalialan, taiteen ja talousalan opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet taiteen käytöstä yhteiskunnallisen osallisuuden kokemuksessa sekä ilmiön edistämisestä. Myös työssä jo toimivat ammattilaiset ja asiantuntijat, tutkijat ja organisaatiot voivat toivottavasti hyödyntää julkaisuja omassa työssään.


Chydenius (toim.) (2015)                                                                                                                                                                                                                          Tradenomit työelämää kehittämässä (PDF)

Tämä julkaisu esittelee liiketalouden ja tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijoidemme osaamista sekä yhteistyöprojekteja
kumppaniemme kanssa.

 

Korkiakangas (toim.) (2015)                                                                                                                                                                                                                   Laurean opiskelijat uudistamassa Uuttamaata (PDF)

Laurean opiskelijat uudistamassa Uuttamaata –julkaisu keskittyy restonomikoulutukseen, jossa osaamisen kehittäminen toteutuu aidoissa työelämän kehittämisprojekteissa. Laurean kehittämässä LbD-toimintamallissa opiskelija pääsee kokeilemaan yhteistoimintaa erilaisissa projekteissa ja saa kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Opiskelija voi myös rakentaa oman oppimissuunnitelmansa mukaisia vaihtoehtoja hyödyntämällä ammattikorkeakoulun monipuolista tarjontaa ja kumppanuuksia.
Artikkeleissa kuvatut projektit edistävät ammattikorkeakoulun tehtävän toteutumista luomalla uusia toimintatapoja ja uudistamalla työelämää. Tavoitteellinen yhteistyö avaa luovia oppimismahdollisuuksia ja tuottaa uutta osaamista.

 

Vattulainen & Partio (toim.) (2015)                                                                                                                                                                                                    Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat työelämää kehittämässä Uudellamaalla (PDF)

Tämän julkaisun kirjoitusten kokemukset ovat viime vuosilta ja kuvailevat hyvin LbD:n (Learning by Developing) toimintamallin moninaisia käyttömahdollisuuksia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksessa. Kirjoittajina ovat Laurean opettajat ja aluepalveluyksikön toimijat. Laurean opettajien työn kuvaan kuuluu monipuolisesti tutkiminen, kehittäminen, aluevaikuttaminen ja tietenkin pedagoginen työ. Artikkeleissa kerrotaan esimerkkien avulla siitä, miten LbD:tä on sovellettu alkuopinnoissa,
opintojen keskivaiheilla ja loppuvaiheessa.

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot