CID:en ”Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla” selvitys


CIDen selvitys "Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla" ilmestynyt

Julkaisu on tehty Laurea ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään yhteistyön tarpeeseen. Yhtenä osana on yrityksille ja sosiaali - ja terveysalan toimijoille tehty kysely yhteistyön toimivuudesta ja kehittämisen kohteista. Julkaisu antaa kuvan aiheeseen liittyvistä monista näkökulmista ja antaa keskustelun pohjaa yhteistyöhön liittyvien ajankohtaisten muutosten arviointiin.

Linkki julkaisuun tässä http://urly.fi/unc

 

Lisätietoja Taina Kokko

taina.kokko@laurea.fi


Viimeksi muokattu 25.9.2015 12:15