Yliopettaja Teija-Kaisa Aholaakko nimitetty pohjoismaiseen työryhmäänLaurean yliopettaja Teija-Kaisa Aholaakko nimitettiin kesällä Suomen edustajaksi Pohjoismaiden Ministerineuvoston asettamaan työryhmään, jonka tehtävänä on antaa konkreettinen ehdotus uudeksi pohjoismaiseksi tartuntatauti- ja hygieniakoulutukseksi.

Työryhmän ehdottama koulutus on jatkumoa Göteborgissa Nordic School of Public Health -oppilaitoksessa aina vuoden 2015 tammikuuhun saakka toteutetulle hygieniakoulutukselle. The Committee of Senior Officials on Health and Social Affairs (EK-S) on hyväksynyt mandaatin, jossa työryhmälle taataan mahdollisuus yhteistyöhön kunkin maan Sosiaali- ja terveysministeriöiden ja opetusministeriöiden kanssa.  

- Kyseessä on lääkäreille ja sairaanhoitajille tarkoitettu tutkinnonjälkeinen koulutus, jonka on tarkoitus käynnistyä lähivuosina, Teija-Kaisa Aholaakko kertoo.
- Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä on identifioida kunkin jäsenmaan lainsäädännölliset reunaehdot ja hahmotella koulutuksen rahoitusta.

Laurea TKI-kehitysyksikössä yliopettajana työskentelevä Aholaakko on tutkinut leikkauksiin liittyvää aseptista toimintaa ja leikkausinfektioriskejä vuodesta 1995 lähtien. Hän oli pitkään mukana pohjoismaisten perioperatiivisten opettajien, tutkijoiden ja kliinikoiden yhteistyössä ja on esitellyt tutkimustuloksiaan kirurgisen potilaan maailmankongresseissa (AORN). Euroopan (EORNA) leikkausosaston sairaanhoitajien tutkimusapurahan hän sai vuonna 2009.

- Tämä on todella mielenkiintoista työtä ja aihepiiri on lähellä sydäntäni. Infektioiden torjunta on erittäin tärkeää niin hoidon vaikuttavuuden, turvallisuuden kuin kustannustenkin kannalta, infektioiden aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen vähentämistä unohtamatta kuvailee Teija-Kaisa Aholaakko.

Teija-Kaisa näkee pohjoismaisen yhteistyön tärkeäksi niin Laurealle kuin Suomelle. Suomalaisia tulisi saada entistä enemmän mukaan pohjoismaiseen koulutukseen ja yhteistyöhön. Oma työni Master of Health Care –tutkinnon vastuuopettajana saa tästä verkostosta referenssiä niin tutkinnon rakenteen kuin sisältöjenkin tuottamiseen. Laurean opiskelijat voivat hankkia osaamista Quality Management in Infection Prevention 15 opintopisteen moduulissa, johon he LbD-mallin mukaisesti yhdistävät opinnäytetyönsä.     

- Kansainvälisyys on ollut minulle aina tärkeää ja minulle on kunnia olla mukana tässä työryhmässä, hän sanoo.


Viimeksi muokattu 16.9.2015 10:00

​Teija-Kaisa Aholaakko.