”Yhteiskehittämisen keinoin koko potentiaali käyttöön”


​Alkuvuodesta käynnistyneessä USCO- eli Using Digital Co-Creation for Business Development -hankkeessa kehittää suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

USCO-hankkeessa keskiössä on neljä näkökulmaa: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi sekä asiakaslähtöisyys.

Kolmivuotisen hankkeen tutkimuskumppaneina toimivat Laurea ja Tampereen yliopisto ja lisäksi mukana on kahdeksan julkisen sekä yksityisen sektorin organisaatiota. Yksi mukana olevista organisaatioista on Verohallinto ja hankkeen toinen tapaaminen järjestettiinkin toukokuun lopulla Verohallinnossa Helsingissä.

- Palvelujen kehittämisen kannalta meille Verohallinnossa on keskeistä tietää, millaisia palveluja meidän asiakkaamme todella tarvitsevat, kertoo USCO-hankkeen johtoryhmään kuuluva kehittämispäällikkö Mika Pulkkinen Verohallinnosta.

Uudet palvelut asiakkaiden avuksi

Verohallinnossa on lähdetty viime vuosien aikana ennakkoluulottomasti kokeilemaan uudenlaisia palveluja, jotka palvelisivat entistä paremmin henkilö- ja yritysasiakkaita. Verorekka, Snapchat-palvelu ja yritysveroneuvonta Periscopen välityksellä ovat esimerkkejä Verohallinnon uusista palveluista.

- Onnistumiset ovat tuoneet meille lisää uskoa, että meidän kannattaa jatkaa kokeiluja, kehittämispäällikkö Pulkkinen kuvailee Verohallinnon kokeilevaa kulttuuria.
- Me teemme entistä pidemmälle vietyjä prototyyppejä kokeiluista, mutta toisaalta myös uskallamme luopua epäonnistuneemmista kokeiluista helpommin.

Yksi Verohallinnon tavoitteista USCO-hankkeen osalta onkin löytää uusia tapoja aktivoida henkilöstöä yhteiskehittämiseen, jotta noin 5000 hengen organisaation potentiaali saataisiin täysillä hyödynnettyä.  Toinen tavoite liittyy sähköisten palvelujen kehittämiseen entistä paremmin asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

Pelillistäminen avuksi työntekijöiden ja asiakkaiden osallistamiseen

USCO-hankkeen johtoryhmän tapaamisessakin keskityttiin paljon juuri yhteiskehittämiseen. Apuna työskentelyssä oli käytössä Laureassa kehitetty CoCo Toolkit -peli. Sen avulla hankkeen osallistujat pohtivat muun muassa hyviä käytännön esimerkkejä yhteiskehittämisestä sekä hahmottelivat tekijöitä, jotka edistävät tai haittaavat yhteiskehittämisen kulttuurin kehittymistä organisaatioissa.

- Pelillistäminen on hyvä esimerkki tämän hankkeen tuomista uusista oivalluksista, Mika Pulkkinen sanoo.
- Äskeinen pelin kokeilu todisti, että ei tarvita kuin 20 minuuttia aikaa, niin on mahdollista osallistaa omaa henkilöstöä tai asiakkaita palvelujen ja demojen rakentamiseen.


Lue lisää USCO-hankkeen verkkosivuilta
www.uscoproject.fi


Viimeksi muokattu 1.6.2016 12:28

​USCO-hankkeen tapaamisessa tutkittiin yhteiskehittämisen mahdollisuuksia  CoCo Toolkitin avulla .