YAMK-opinnäyte: digitaalisen ympäristöpalvelun asiakkaiden käyttöön


​Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija kehitti opinnäytetyönään Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelun kohderyhmää sekä käyttötarkoitusta. Kehittämisen tuloksena on syntynyt uusi digitaalinen ympäristöpalvelu, jossa asiakkaat saavat sekä ympäristöön että kierrät tämiseen liittyvää lisätietoa.

Uuden digitaalisen ympäristöpalvelun aihiona käytettiin aiemmin maksullisena lisäpalveluna ollutta L&T:n ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelua. Keskeisenä ajatuksena oli se, että ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelu muutetaan maksuttomaksi ja sitä jaetaan laajalti asiakkaille sekä muille sidosryhmille.

Kevään 2015 aikana haastateltiin eri tahoja. Tarkoituksena oli saada käyt täjäkokemusta ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelusta. Nykyinen ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelu saatettiin myös eri-ikäisistä koostuvan ryhmän käyttöön, jotta saatiin käsitys ympäristöpalveluiden verkkokoulutuspalvelun laadusta sekä sen käyttäjäystävällisyydestä. Saatu-jen tulosten pohjalta luotiin kehitysehdotuksia koskien nykyisen ympäristöpalvelun verkkokoulutuspalvelun sisältöä.

Kehitystyön pohjalta ehdotettiin myös neljän eri toiminnon liittämistä uuteen digitaaliseen ympäristöpalveluun. Toiminnot ovat: raksanappi, kimppanouto, ruokahävikki sekä hintalaskuri. Raksanappi on suunnattu rakennustyömaiden työjohdolle, kimppanoutopalvelun kohderyhmänä ovat kotitaloudet sekä ruokahävikin kohderyhmänä ovat ravintolat. Hintalaskurin tarkoituksena on tuottaa asiakkaille helposti saatavaa tietoa ympäristöpalveluiden palveluista.

Uuden digitaalisen ympäristöpalvelun keskeinen hyöty asiakkaalle on sen tarjoama helppous niin tiedonhankinnan kuin tilausten suorittamisen kannalta. Digitaalisen ympäristöpalvelun kautta asiakkaat saavat tietoa ajantasaisesta ympäristöalan lainsäädännöstä sekä L&T:n tarjoamista palveluratkaisuista. Digitaalisen ympäristöpalvelun koulutuksellinen rakenne auttaa luomaan käyttäjälle pysyvämpiä muistikuvia, joten siitä on apua myös tulevissa ympäristöpalveluiden toimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Lisätietoja:

Pia Haapanen, puh. 044 044 1079, pia.haapanen@laurea.fi


Viimeksi muokattu 1.6.2016 14:11