YAMK-opinnäyte: Värkkäyspajaa palvelumuotoiltiin Heurekassa


​Annina Antinranta tutki opinnäytetyössään, miten Lean-lähestymistapa sopii Heurekan tulevan näyttelykohteen Ideaverstaan suunnitteluun. Koulutusviihdepalvelua muotoiltiin ja testattiin yhdessä tiedekeskuksen asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Heurekan vuonna 2017 avautuva näyttelykohde tutustuttaa kävijät värkkäyksen maailmaan Ideaverstaassa. Antinranta selvittää opinnäytetyössään, miten värkkäyskokemuksia voi suunnitella ja testata palvelumuotoilun avulla. Lean -lähestymistavalle pohjautuvassa työssä osallistettiin tiedekeskuksen asiakkaita ja työntekijöitä rakentamalla pop-up -työpajoja, jotka toimivat tulevan palvelun prototyyppeinä. Työpajoissa testattiin ideoita ja haasteita sekä kerättiin palveluun ja tilaan liittyvää asiakasymmärrystä. Työpajojen tuloksena syntyi uusi Lean-lähestymistapaan pohjautuva muotoiluprosessi.

Prototyypeillä hankittiin tietoa

Yhteinen prosessi tuotti tulokseksi arvokasta tietoa. Asiakasymmärrystä kertyi vierailijoiden sekä työnteon näkökulmasta. Asiakasymmärryksen perusteella luotiin suunnittelun peruspilarit: turvallisuus, materiaalien ja työkalujen helppous, tilan puhtaanapito, haastavien tehtävien luonti eri taitoryhmille sekä visuaaliset vihjeet työn helppoon aloittamiseen. Palvelumuotoilun työkaluja, kuten kokemuksen simulointia ja roolipelejä käytettiin ideointiin, testaukseen ja konseptiluonnoksen analysointiin.

Kolme uutta työkalua palvelumuotoiluprosessiin

Prototyyppien ja asiakasymmärryksen pohjalta luotiin projektin aikana uusia työkaluja suunnittelun tueksi. Ensinnä luotiin uusi canvas-pohja värkkäysteemojen ideointiin, seuraavaksi syntyi uusi canvas-pohja värkkäyshaasteen rakentamisen tueksi fyysisessä tilassa ja kolmanneksi uusi muotoiluprosessi, jonka avulla kokemuksen testausta voi dokumentoida, mitata ja analysoida.

Työ antaa viitteitä sille, että prototyypit, ikäryhmäpohjainen segmentointi ja osallistava havainnointi ovat tärkeitä työkaluja suunniteltaessa elämyspohjaisia koulutusviihdepalveluja.

Lisätietoja:

Annina Antinranta
Service Innovation and Design, YAMK
Puh. +358 44 2605 556, Annina.antinranta(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 20.10.2016 15:01