YAMK-opinnäyte: Työsuojelurahaston hankeprosessia uudistettiin


​Työsuojelurahaston hankeprosessia uudistettiin etnografisella kehittämistutkimuksella, joka toteutettiin Laurean ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä.

Työsuojelurahasto on lakiin perustuva, vuonna 1979 perustettu rahasto, jonka tehtävänä on edistää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvien työnantajien ja heidän työtekijöidensä työsuojelua. Painopisteenä on työturvallisuus, työterveys, tuottavuus ja työelämän suhteet. Missio toteutuu hankerahoituksen muodossa. Rahaston hankeprosessia on vuosien varrella kehitetty, mutta kehitystyö on keskittynyt hankkeiden sisällön, ei talouden raportointiin. Talouden raportointi oli kehittämistutkimuksen alkaessa vielä osittain paperisena.

Kehittämistutkimuksessa kävi ilmi, että sähköinen asiointi alkaa olla jo perusoletus, organisaation toimialasta riippumatta. Tutkimuksessa havaittiin myös, että omien prosessien kehittäminen heijastuu väistämättä myös asiakaskokemukseen.
Muutostyöt toteutettiin rahaston oman henkilöstön sekä ulkopuolisten alihankkijoiden toimesta. Kehittämistyön jälkeen hankkeiden talouden raportointi tehdään kokonaan sähköisessä muodossa.

Lisätietoja:

Sari Aaltonen
sari.aaltonen(at)tsr.fi, 09 6803 331


Viimeksi muokattu 2.6.2017 15:17